Gladnyheten om regjeringens investeringstilskudd på 11 millioner kroner utløste feststemning med bløtkake. Fra venstre stortingskandidat Sonja Mandt Bartholsen, kulturminister Trond Giske, daglig leder Kjersti Løkken og direktør John Fredrik Wallace. FOTO: ATLE MØLLER

Lekket gladnyhet fra budsjettet

Kulturdepartementet gir muse-umssenteret i Sandefjord 11 millioner kroner i inve-steringstilskudd.

Sb.no på Facebook

Trond Giske (t.h.) sammen med Sonja Mandt- Bartholsen. FOTO: ATLE MØLLER

Det kom fram da kulturminister Trond Giske besøkte senteret i Hinderveien på Pindsle fredag formiddag. Pengene tas fra spillemidler og er med i den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Uansett lekkasje midt i valgkamp: Museumssenterets direktør John Fredrik Wallace og daglig leder Kjersti Løkken jublet over "gaven" fra Giske. Det samme gjorde de nær tyve ansatte som skal betjene KOMMA – Kompetansesenter for Museum og Arkiv – de nærmeste årene. Fylkesarkivet er på flyttefot inn i museumssenteret.

Et forbilde

Trond Giske roste konsolideringen, dvs. samlingen av fylkets museer i ett interkommunalt selskap, og jobben som hittil var gjort for å skape et moderne, avansert museumssenter for hele fylket.
– Vestfold er et forbilde for fem andre fylker som er i den samme prosessen, sa kulturministeren.
Giske lekket ikke bare om investeringsmidler til senteret, han nevnte i forbifarten også at tilskuddet til driftsbudsjett neste år vil bli økt med 2,5 millioner kroner som ledd i Kulturløftet 2.

I alt 58 millioner kroner

Det er hittil investert 27 millioner kroner i museumssenteret på Pindsle, som skal betjene hele fylket. For å fullføre ombyggingsprosjektet, er det behov for 58 mill. kr.
I magasinene her er det til nå samlet og registrert 22.000 gjenstander som er forsvarlig konservert. På sikt regner man med å komme opp i 40.000 gjenstander.
Dessuten er det planen å overføre hele fylkesarkivets fotosamling til Pindsle, med et sted mellom 1,5 og 2,0 millioner bilder på 900 hyllemeter. Magasinet dekker 3.000 kvadratmeter.


(Arkivartikkel fra 29.08.2009)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.