Morten Gran hilser en endring i drikkevannsavgiften velkommen, selv om den er av mindre betydning for Grans Bryggeri.FOTO: ASLE ROWE

Avgiftsendring bra for alle

Sb.no på Facebook

– Antydninger fra regjeringen om at drikkevannsavgiften (før kalt sukkeravgiften) kan bli endret, er bra for bransjen. Men selv bruker vi ikke mye tid på denne problemstillingen, sier Morten Gran som kommentar til at Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund har "snakket med" statsminister Jens Stoltenberg og krevd en endring.
– Vi er for et lavere avgiftsnivå, og reagerte mot at avgiften gikk opp fra kr. 1,68 til 2,71 pr. liter i statsbudsjettet. På den annen side gjelder denne avgiften for alle, slik at konkurransesituasjonen ikke endres.
Det er et større problem at slike høye avgifter fører til handelslekkasje og mer grensehandel. Avgiftene i Sverige er betydelig lavere, påpeker bryggerisjefen.
Statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet uttaler til NTB at man arbeider med å gjøre drikkevannsavgiften mer «treffsikker» (gradering etter sukkerinnhold), og at regjeringen kommer tilbake til saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.


(Arkivartikkel fra 15.04.2009)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.