Byforum vil stenge vannet

Sandefjord Byforum foreslår å bygge en sluse mellom Stub og Framnes for å hindre at byen blir oversvømt.

Sb.no på Facebook

Det vil være naturlig å bygge slusen på det stedet der fjorden er smalest, mener Sandefjord Byforum. Arkivfoto: Olaf Akselsen

En framtidsrettet løsning, mener Tom Svendsen, Elin Syrdahl og Sven Erik Lund i foreningen som nå engasjerer seg i utbyggingen av Carlsenkvartalet ved brygga.

Springflo

I arkitektkonkurransen om den nye bydelen er det kommet innspill om at deler av området bør heves for å unngå at det blir oversvømmelser der når springfloen herjer.

At deler av området heves for å vernes mot springflo, er framtidsrettet og fornuftig. Men Sandefjord Byforum mener det ikke nytter å stoppe vannet bare på en liten del av sjøfronten. Vannet vil renne rundt bygningene og flomme inn over resten av byen, påpeker foreningen.

Havet stiger

Sandefjord Byforum vil ta ett steg videre og minner om risikoen for at havnivået vil stige på grunn av klimaendringene. En sluse mellom Stub og Framnes blir derfor lansert som et innspill i høringsrunden om Carlsenkvartalet.

Et framtidsrettet sikringsanlegg, skriver byforum i sin uttalelse.

– Slusen må ha en åpning slik at småbåter kan passere. Men når springfloen kommer, må den stenges automatisk, sier Tom Svendsen, som er opphavsmannen bak ideen.

Ferjene må flytte

Han understreker at ferjeterminalen må flyttes lenger ut i fjorden, for eksempel til Thorøya, hvis en sluseløsning skal bli aktuell.

Slusen kunne kombineres med en tunnel for biler for å redusere trafikken gjennom byen, mener han.

Sven Erik Lund brenner også for ideen. Den kan i utgangspunkt høres noe voldsom ut, men Lund peker på at diker for å holde vannet ute er bygd flere steder, for eksempel ved utløpet av Themsen i London, i Nederland og Danmark.

I tillegg til at disse dikene fungerer etter hensikten, er de blitt turistattraksjoner, sier han.


(Arkivartikkel fra 11.01.2010)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.