Arbeidsgruppen for utsmykningen av torget hadde konkludert med at hver torghandler skulle sørge for sin egen salgsvogn, og avvist den foreslåtte salgshallen. Politikerne i Kultur- og fritidsutvalget vil ha en ny vurdering av en fast eller fleksibel salgsinnretning. Illustrasjon: Dronninga Landskap AS

Vil ha boder på torget

SV og Frp sørget for bred enighet om å slå et slag for salgssteder på torget i Kultur- og fritidsutvalget i går.

Sb.no på Facebook

Cathrine Andersen måtte smile av torgbehandlingen.

Dermed kunne Dennis Zimmer (SV) og Cathrine Andersen (Frp) vise at partiene lokalt kan dra med seg resten av politikerne til en felles uttalelse.
SVs gruppe hadde på forhånd meninger om rapporten fra arbeidsgruppen. Her ble det konkludert med at torghandlerne selv skulle skaffe salgsvogner som tilfredsstiller visse etiske kriterier.

Sikrer lik behandling

– Det går an å finne noen enkle varianter som kommunen kan tilby, slik blir det lettere å likebehandle, sa Zimmer.
Han mente det handlet om pris og tilgjengelighet for alle.
Cathrine Andersen (Frp) støttet hans utsagn.
– Det må være mulig å få til en estetisk og praktisk løsning under tak, sa hun.
Dette stilte resten av politikerne i Helse- og Sosialutvalget stilte seg bak.
Dermed ble det vedtatt å vurdere faste eller fleksible salgsinnretninger på nytt. I det samme vedtaket ble også ungdomsrådets ønske om flere mopedparkeringer i sentrum tatt med.
Det ble også enighet om å sende hele torgsaken til bystyret for behandling. Med dette ble det totalt enighet om fire vedtak. Nå ser det ut til at arbeidsgruppens forslag til utforming realiseres, og at gjennomføringen vurderes ved de årlige budsjettforhandlingene.

Marmor og juletre

Arbeidsgruppen høstet gehør for at det er gått bort fra marmordekke. I tillegg ble politikerne forsikret om at juletreet beholder sin plass på torget.
En representant fra Rådet for funksjonshemmede skal få være med å sikre tilgjengeligheten til torget.


(Arkivartikkel fra 21.10.2009)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.