Utbygging og handel utenfor sentrum kommer til å bli et hett tema i tiden framover. – Kommuneplanen blir veldig viktig for byens retning framover for det er mange problemstillinger. VI ser hvordan IKEA presser på, vi har Hegna, vi har Pindsle. Og alt må ses i sammenheng, sa Morten Istre (Ap) i planutvalget denne uka da de diskuterte Hegna-området. Bildet viser hvordan Rambøll Norge AS ser for seg området ved Kilen etter utbygging. Illustrasjon: Divisjon plan og arkitektur

Døra på gløtt for utvidet detaljhandel

Politikerne varsler endrete bestemmelser for detaljhandel. På Hegna-området har de næringsdrivende ulike syn på saken.
Flemming Hofmann Tveitan
Publisert 16.06.2012 kl. 12:51 Oppdatert 16.06.2012 kl. 13:13

Tips en venn på e-post:


PLANER

Planer for Hegna

  • Politikerne sender nå et planforslag for Hegna-området til offentlig høring.
  • Forslaget legger til rette for kombinert bebyggelse og anleggsformål som presiseres å gjelde industri, forretning, kontor, tjenesteyting, bolig, offentlig lekeplass samt trafikkarealer.
  • Foreløpig åpner forslaget for 6.000 kvadratmeter detaljhandel.
  • Eventuelt nye regler i kommuneplanen blir overstyrende for prinsippene som er listet i saken. Politikerne kan med andre ord åpne for ubegrenset med detaljhandel.

Kommuneplan

  • Kommuneplan er styrende for all planlegging i de norske kommunene, herunder temaplaner og økonomisk handlingsplan.
  • Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet i politikken.
  • Økonomisk handlingsplan er rådmannens anbefalinger om hvilke områder i kommunen som må prioriteres i den kommende perioden.
  • Gjeldende reviderte kommuneplan i Sandefjord ble vedtatt i bystyret i februar 2010. Planen legger begrensninger på handel på Pindsle og andre handelsområder utenfor sentrum.
  • I rådmannens planstrategi forut for revisjon av kommuneplanen, heter det at det er behov for en ny vurdering av hvilke føringer som skal legges til grunn for den videre utviklingen av sentrum.
  • Planen skal revideres i år, med vedtak i 2013.
Morten Glavin er daglig leder for Glavin & Strømøy Båtverksted AS i Hegnaveien 8. Han forstår at næringsdrivende flytter ut av sentrum på grunn av plassmangel, men taler likevel varmt for å forsøke å bevare aktiviteten i det som er dagens sentrum. Selv er han avhengig av stor plass for å kunne drive hensiktsmessig. Foto: PER LANGEVEI
Arne Andresen har tro på fortetting og har tro på å samle liknende næringer på samme sted. Han er generelt positiv til en ekspansjon av sentrum retning sørøst. Foto: Per Langevei

I gjeldende kommuneplan er det som kjent store begrensninger for hva vi kan tillate av detaljhandel utenfor sentrum.Enkelte hevder dette bremser utviklingen av Sandefjord, mens andre mener bestemmelsene er maktpåliggende for å bevare et levende sentrum. Debattene rundt temaet har vært mange og lange og vil trolig fortsette med full styrke fram mot lanseringen av ny kommuneplan høsten 2013.

LES OGSÅ: Byens ve og vel det viktigste

Ap skeptiske til mer handel

Sandefjords Blad skrev i begynnelsen av måneden om kommunens planer for utbygging og utnyttelse av Hegna-området i Kilen, og denne uka tok planpolitikerne stilling til planene.

Hele vifta av politikere stiller seg positive til de omfattende planene for området, men enkelte er bekymret for at vi skal slippe til økt detaljhandel.

– Det er mye bra i denne planen, men Ap er bekymret for å slippe til økt detaljhandel. Det vil vi følge nært, sa Grethe Paaske Gulbrandsen med tanke på hva en ny kommuneplan skal legge opp til.

Tidene forandrer seg

Næringsdrivende i området som Sandefjords Blad har snakket med, er delt i synet på å utvide sentrum mot øst.

– Det klart vi kan vinne noen kunder på en fortetting, men samtidig er vi avhengige av den plassen vi har, sier daglig leder i Glavin & Strømøy Båtverksted AS, Morten Glavin.

Han liker sentrum, og mener vi bør holde oss til definerte områder for detaljhandel.

Hos Arne Andresen AS, som selger peiser og varmepumper på Hegna, er oppfatningen en annen.

– Tidene forandrer seg og vi kan ikke forsvare sentrum med nebb og klør lenger. Unge i dag har ikke noe forhold til Sandefjord sentrum og nå ser vi at selv posten forsvinner fra sentrum. Jeg stiller meg positiv til mer handel i Kilen- og Hegna-området, sier Arne Andresen som tror en fortetting av virksomheter vil skape lønnsomme synergier.

Høyre setter døra på gløtt

Høyres representanter i planutvalget, med leder Tor Steinar Mathiassen i spissen liker tanken på at sentrum ekspanderer i retning Kilen.

– Vi synes området tegner seg til å bli en viktig del av byutviklingen. Om 20 til 30 år vil det framstå helt annerledes og mer positivt. For oss er det også særdeles viktig å komme tilbake til detaljhandel i kommuneplanen, og det kanskje med et annet fortegn enn Ap, sa Mathiassen og gikk dermed langt i å antyde hva som kan bli handelsframtida i Sandefjord.

FrP er som kjent på linje med det utvalgslederen antyder.

LES OGSÅ: Naturlig å vurdere ekspansjon

Les mer om:  Nyheter  Nyheter 

På forsiden nå