Nytt fjøs for sauene er en del av investerings-planen for det kombinerte saueholdet og juletresatsingen hos Yrjan, Ingunn og sønnen Elias Fevang på Fevang. Utviklings-prosjektet var et av flere som fikk fylkesvise bygdeut-viklingsmidler i Sandefjord i fjor. Foto: Per Langevei

Fikk stipend til sau og juletrær

Yrjan Fevang (33) ble tildelt 700.000 kroner i tilskudd til utvikling av juletrearealer og sauehold.
Eli Tørud
Publisert 15.04.2012 kl. 21:58 Oppdatert 15.04.2012 kl. 21:58

Tips en venn på e-post:Det bidrar til å sikre videre utvikling av arealer for juletredyrking, der sauen har en viktig rolle med å gresse gjennom sommerhalvåret. En kombinasjon bonden vil satse sterkere på.
– Tildelingen har mye å si for anerkjennelse av det du selv har tro på, sier Fevang om støtten.
De norske kvalitetstrærne fra Fevang er allerede blitt populær eksportvare, blant annet til Tyskland. Nå blir sauen en viktigere medarbeider på gården.

Sauen beiter for juletrær

– Vi bruker sauen til å beite ned ugress på juletrearealene. En del av utviklingsplanen er å utvide sauebesetningen, sier Fevang.
I søknaden om midler ligger også investering i nytt sauefjøs. I tillegg til tilskudd, mottok Fevang-bonden støtte til rentekostnader på investeringslån.

En av to i Sandefjord

Juletreprodusent Yrjan Elias Fevang var en av to sandefjordinger som mottok fylkesvise bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge i løpet av fjoråret.
Det ble innvilget totalt 9,5 millioner kroner i rene bygdeutviklingsmidler til Vestfold i 2011.

Færre fikk etablererstipend

I etablererstipend ble det delt ut 2,6 millioner kroner til Vestfold-virksomheter. To av stipendene gikk til Sandefjord. Det var 300.000 kroner til designbyrået By Corporation ved Henning Romero, og 400.000 kroner til Norwegian Water Products ved Maya Gulbrandsen og Thomas Dahlin Kalleberg.
Det var færre enn i 2010, da 2,2 millioner kroner i etablererstipend gikk til Sandefjord, av totalt 5,3 millioner i hele fylket. Midlene skal gå til utvikling av innovative produkter og tjenester, som dessuten har internasjonalt potensial.

165 millioner til Vestfold

Den totale tildelingen av risikolån, tilskudd og stipend fra Innovasjon Norge til næringslivet i Vestfold var på 165 millioner kroner i 2011.

Les mer om:  Nyheter  Nyheter 

På forsiden nå