x x

Hoberg skulle få 700.000

Hans Erik Hoberg fikk en sluttavtale om 14 måneders lønn og et tillegg på 200.000 da han forlot stillingen som bygningssjef.

Sb.no på Facebook

Hans Erik Hoberg (t.v.) og Gisle Dahn signerte en sluttavtale 14. desember 2006 som skulle gi Hoberg 700.000 kroner. Arkivfoto: Olaf Akselsen og Kristin Bjørntvedt

Hoberg fikk også garantier mot dårlige referanser dersom han skulle søke jobb hos andre arbeidsgivere.
Avtalen ble inngått etter at rådmann Gisle Dahn fikk informasjon om at Hoberg skyldte sivilarkitekt og politiker Torbjørn Scheie 23.000 kroner, og at han hadde prøvd å holde dette skjult.
Beløpet i sluttavtalen overgår langt denne pengesummen. Dahn mener likevel det kunne ha blitt dyrere for kommunen om de ikke hadde fått til en frivillig avtale.
– Det var også viktig for meg å ivareta arbeidsgiveransvaret, sier han.
Saken ble lagt fram for administrasjonsutvalget desember 2006, og det er på fullmakt herfra at Dahn har gått til forhandlinger med Hoberg. Pengene er dekket inn ved at stillingen som bygningssjef har stått ledig.
Etter Dahns kjennskap er det ikke inngått andre slike sluttavtaler i kommunen.

Ikke utbetalt alt

I ettertid er det derimot trukket et beløp tilsvarende fire måneders lønn fra utbetalingene til Hoberg.
– Med bakgrunn i nye opplysninger i november 2007, anser jeg at avtalen er inngått med bristende forutsetninger, sier Dahn.
Det var da entreprenør Jørn Myhre gikk til Dahn med mistanker om uregelmessigheter. Han mener blant annet at Hoberg har tegnet et hytteprosjekt i Øyaveien samtidig med at han var bygningssjef. De usignerte tegningene er så like Hobergs stil at Dahn mener det må være Hoberg som står bak. Hoberg selv har ikke bekreftet dette.
Hans advokat, Ole Petter Breistøl, har derimot varslet kommunen om at de ikke er ferdig med denne saken.
Verken Hoberg eller Breistøl ønsker å uttale seg til Sandefjords Blad om avtalen.
– Innholdet i avtalen er taushetsbelagt, sier Breistøl.

Har klaget

Avtalepunktet Breistøl viser til, inneholder derimot et viktig unntak. Kommunen kan utlevere avtalen dersom en klagesak hos fylkesmannen skulle kreve det.
Det er nettopp etter at Sandefjords Blad har klaget et avslag på innsyn til fylkesmannen at avtalen nå er blitt utlevert.


(Arkivartikkel fra 06.06.2009)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.