Anita Stulen (til venstre) og Janne Hauan arrangerte demonstrasjon i forkant av bystyremøtet torsdag. Samtidig overleverte de en underskriftskampanje til ordfører Bjørn Ole Gleditsch. De krever innføring av eiendomsskatt for å unngå kutt i tjenestetilbudet. Foto: Flemming Hofmann Tveitan Foto: Foto: Flemming Hofmann Tveitan

Janne og Anita krever å få betale mer skatt

Bystyret i Sandefjord må vurdere innføring av eiendomsskatt. Det har Janne Hauan og Anita Stulen sørget for.
Flemming Hofmann Tveitan
Publisert 26.06.2012 kl. 17:29 Oppdatert 26.06.2012 kl. 17:42

Tips en venn på e-post:


Innbyggerinitiativ

  • Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet.
  • Bystyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst to prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

Eiendomsskatt

  • Hver enkelt kommune avgjør hvorvidt kommunen skal ha eiendomsskatt eller ikke.
  • Kommunen har selv ansvar for å taksere eiendommene til bruk i eiendomsskattesammenheng.
  • Skattetaksten skal som utgangspunkt settes lik omsetningsverdien.
  • Takstene skal som hovedregel stå fast i en tiårsperiode.
  • Eiendomsskatten er en bruttoskatt. Skattyters gjeld kommer ikke til fradrag.
  • 309 kommuner i Norge benytter seg av skatten.
  •  Varierer fra 2 til 7 promille av antatt omsetningsverdi på boliger, hus, næringsbygg og hytter.
  • Gjennomsnittlig eiendomsskatt pr. person i Norge er 2.600 kroner i året.

Janne Hauan og Anita Stulen har samlet inn mer enn 300 underskrifter til et krav om å innføre eiendomsskatt for å øke inntektene til Sandefjord kommune.

I henhold til Kommunelovens § 39, er bystyret pliktig til å behandle saken når de mottar et slikt antall underskrifter.

Politikerne velger brannslokking i stedet for å tenke langsiktig og legge til rette for framtida.

De to damene argumenterer med at de foreslåtte kuttene vil bety ca. 140 færre stillinger innen skole-, barnehagehelse- og sosialsektoren, og at dette vil få ekstreme konsekvenser for barn, personer med psykiske lidelser, eldreomsorg og for tilbudet til rusavhengige.

LES OGSÅ: Flere sier ja til eiendomsskatt

Alle unntatt SV imot

Samtlige politiske partier i Sandefjord, med unntak av SV, gikk til valg på at eiendomsskatt ikke skal innføres i inneværende periode.

LES OGSÅ: Eiendomsskatt brennbart tema i Ap

Etter borgerinitiativet i forrige uke er politikerne likevel nødt til å behandle saken.

Bakgrunnen er de planlagte kuttene i skole- og barnehagesektoren i årene som kommer.

Brannslukking

– Samfunnsøkonomisk velger politikerne brannslokking i stedet for å tenke langsiktig og legge til rette for framtida, sier de to som mener det er bedre å betale noen få tusen i eiendomsskatt heller enn det de kaller uakseptable kommunale kutt.

Bystyret er pliktig til å ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er mottatt.

Da Sandefjords Blad tok runden blant partiene om eiendomsskatt tidligere i år, kom det temmelig klart fram at temaet er en uaktuell problemstilling i perioden vi er inne i.

Les mer om:  Nyheter  Nyheter 

På forsiden nå