– Jeg synes det er spesielt og meget sterkt beklagelig at fylkesutvalget, i en sak som betyr så mye for selskapet og for meg personlig, ikke er interessert i å høre begge siders synspunkter. Det er særlig viktig fordi jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning enn styret, sier tildligere lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld. Foto: Arkivfoto: Anders Mehlum Hasle

– Jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning

Alf-Reidar Fjeld blir beskrevet som egenrådig og har ikke fulgt opp styrets vedtak. – Ikke riktig, sier den tidligere lufthavnsjefen.
Sigurd Øie
Publisert 09.08.2012 kl. 11:22 Oppdatert 09.08.2012 kl. 14:14

Tips en venn på e-post:


Torp-saken

  • 22. juni ble administrerende direktør Alf-Reidar Fjeld på Sandefjord lufthavn Torp oppsagt med øyeblikkelig virkning.
  • Flere oppfattet det som at han hadde begått en eller flere kriminelle handlinger.
  • Dermed måtte Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch rykke ut og avkrefte ryktene. Gleditsch hadde blitt valgt til styreleder fire dager før.
  • Fjeld på sin side har slått knallhardt tilbake. Han krever å bli gjeninnsatt i jobben.
  • 8. august innkalte styret eierne, kommunene Stokke og Sandefjord samt hovedeier Vestfold fylkeskommune til et informasjonsmøte der de la fram sitt syn på konflikten.
  • Straks etter møtet var det ekstraordinært møte i fylkesutvalget, som med 10 mot 3 stemmer gikk imot å høre Fjelds versjon.
Bjørn Ole Gleditsch var den som førte ordet på styrets vegne, men han ble støttet av advokat Bjørn Gabriel Reed (til høyre) i jussen som omhandler et styre og en adm.dir. Foto: Foto: Eric Johannessen

– Jeg har ikke gjort noe som helst kritikkverdig i jobben min på Torp. Jeg vil se det som helt urimelig om jeg ikke får jobben tilbake, sier Fjeld etter onsdagens møte på Torp om samarbeidsproblemene ved lufthavnen.

Fungernede styreleder Bjørn Ole Gleditsch hadde innkalt til informasjonsmøtet, der alle eiere var invitert. Det store spenningsmomentet var hvorfor Fjeld ble oppsagt.

Gleditsch fortalte at styret hadde hatt store samarbeidsproblemer med Fjeld over lang tid, og at prosessen med å si ham opp startet allerede 28. mars i år.

LES: - Fjeld fulgte ikke opp styrets vedtak

– Var egenrådig

– Styret hadde store samarbeidsproblemer med Fjeld, som var svært egenrådig. Han fulgte heller ikke opp de vedtakene som styret fattet, sa Gleditsch.

Alf-Reidar Fjeld er høyst uenig.

– Som adm.dir. var det min plikt å påpeke ting jeg mente ville være ugunstig for flyplassen, forslag som kom opp i styret. Jeg har flere ganger sagt ifra om min uenighet, og begrunnet denne.

Jeg er ikke egenrådig, jeg har alltid vært lojal overfor vedtak.

– Jeg kan se at dette kan oppfattes som egenrådig, men det er min plikt å si ifra. Så stor takhøyde må det være mellom en adm.dir. og et styre. Men jeg fulgte selvfølgelig lojalt opp alle vedtak som ble gjort, sier Fjeld.

LES OGSÅ: – Jeg har levd og åndet for flyplassen i over et tiår

– Nekter ikke gå i møter

Gleditsch fortalte også at Fjeld var innkalt til to møter der han nektet å stille.

– Det er ikke riktig. De ville jeg skulle fortelle om en sak jeg hadde redegjort for både skriftlig og muntlig tidligere. Jeg spurte hvilke tilleggsopplysninger de ønsket før møtet ble avholdt, sier Fjeld.

– Etter at Fjeld nektet å stille, forlangte han å få advokat med seg i kommende møter. Da eskalerte saken, sier Gleditsch.

– Dypt, dypt uenig

– Var alle argumentene som Gleditsch presenterte i møtet kjent for deg?

– Ja, sier Fjeld.

– Hvorfor ville du ikke fortelle om dette tidligere?

– Fordi de knyttet seg til konkrete hendelser. Dem ønsker jeg ikke å gå ut med offentlig, sier Alf-Reidar Fjeld.

LES OGSÅ: Alf-Reidar Fjeld vet hvorfor styret sa ham opp

– Jeg er dypt, dypt uenig i styrets grunner for å si meg opp. Jeg er ikke egenrådig, og jeg har alltid vært lojal overfor vedtak, sier Alf-Reidar Fjeld.

Han vil nå konsultere sin advokat for å vurdere hva som skal skje videre.

Fikk ikke forklare seg

Med ti mot tre stemmer gikk politikerne i det påfølgende ekstraordinære møtet i fylkesutvalget imot å la Fjeld komme til orde med sine synspunkter.

– Jeg synes det er spesielt og meget sterkt beklagelig at fylkesutvalget, basert på helt generelle påstander, i en sak som betyr så mye for selskapet og for meg personlig, ikke er interessert i å høre begge siders synspunkter. Det er særlig viktig fordi jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning enn styret.

– Nå får jeg ikke anledning til å utdype saken før i den kommer rettssalen, sier Alf-Reidar Fjeld.

Les mer om:  Nyheter  Nyheter 

På forsiden nå