Her kan teknisk etat ved Sigrid Paulsen tenke seg plasseringen av en sykkelstall for et stort antall sykler. Dessuten mener hun det vil være plass til enda en stall langs veggen til selve stasjonsbygningen. Sykkel i stedet for bil til toget bør være et godt alternativ. FOTO: BJØRN HOELSETH

Kan få stall for 60 sykler ved NSB

Opptil 60 sykler håper kommunen det kan bli plass til ved jernbanen.

Sb.no på Facebook

Og da ikke henslengt litt tilfeldig som i dag, men trygt forvart ved solide stativer under tak og med godt lys, kanskje også videoovervåking.
– Det er hva teknisk etat foreslår overfor Jernbaneverket, sier Sigrid Paulsen.
Hun jobber med sykkelbyprosjektet og tiltak ellers for å bedre syklistenes situasjon.
– Det har vært en lang prosess, men nå er vi kommet så langt at kommunen har oversendt en skisse til Jernbaneverket om plassering, forteller hun.
En tid var det snakk om å lage et innendørs system etter mønster fra Fredrikstad stasjon, men dette er man nå gått bort fra.
Stedet Sigrid Paulsen har sett seg ut, er todelt: En stall langs veggen på godsbygningen ved innkjøringen i nord, den andre på selve stasjonsbygningen.

Ikke reparasjoner

– I Fredrikstad kombinerer man den innendørs sykkelstallen med tilbud om reparasjoner og vedlikehold. Dette får vi nok ikke til i Sandefjord, sier Paulsen, som likevel mener at sykkelstaller med tak over og godt lys vil være et godt tilbud til de syklistene som bruker tohjulingen til stasjonen før de går på toget.
– Jeg har merket meg at overraskende mange også bruker sykkel til toget om vinteren, så jeg håper dette prosjektet kan realiseres før vinteren setter inn i år, sier hun.
Flere samarbeidspartnere må inn i bildet for å få til et forbedret tilbud. Rom Eiendom og NSB har også med stasjonsområdet å gjøre, men det er Jernbaneverket som er nøkkelinstansen. Kommunen er villig til å gi et økonomisk bidrag, men det er de andre partene som må ta brorparten av finansieringen.

Kan ikke love noe

– Jeg kan ikke love hundre prosent at vi rekker å gjennomføre dette tiltaket i år, men det er vår klare målsetting, sier sjefingeniør Erik Schüller i Jernbaneverket.
Han er leder i avdelingen Regional utvikling med områdeansvar for Vestfold.
Håper sykkelstallen står der før vinteren i år.
SIGRID PAULSEN, TEKNISK ETAT, SANDEFJORD KOMMUNE


(Arkivartikkel fra 12.06.2008)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.