Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) og hans partifeller, er svært opptatt av å bedre kommunens investeringsevne. Han sier at skulle revidert budsjett i mai bedre situasjonen, så ønsker han likevel ikke å slakke opp i forslagene til kutt og innsparing. Foto: Atle Møller

Les forslagene til kommune-kutt

Kommunens innbyggere kan nå begynne å danne seg et bilde av hvordan budsjettkuttene vil ramme oss fra neste år.
Flemming Hofmann Tveitan
Publisert 25.04.2012 kl. 08:08 Oppdatert 25.04.2012 kl. 22:33

Tips en venn på e-post:


HER ER KUTTENE

Skole og barnehage:

 • Innsparing i grunnskoleundervisningen: 25 millioner.
 • Svømmeundervisning kuttes etter 4. klassetrinn: 0,5 millioner.
 • Leirskoletilbudet avsluttes: 1,3 millioner.
 • Traineeprosjektet med HIVE avsluttes: 2,3 millioner.
 • Reduksjon i barnehagedriften: 15 millioner.


Kultur og fritid:

 • Økte gebyrer: 1 million.
 • Frivillige foreninger overtar kommunale oppgaver: 1 million.
 • Konkurranseutsette div. oppgaver: 1 million.


I tillegg vurderes det å konkurranseutsette drift av kino.

Teknisk:

 • Parkeringsavgifter: 2 millioner.
 • Renhold: 6 millioner.
 • Gebyrøknig og effektivisering. 2 millioner.


Helse og sosial:

 • Lege- og helsestasjonstjenesten: 1 million.
 • Bemanning NAV: 1,8 milloner.
 • Fjerne tre hvilende nattevakter: 1,1 millioner.
 • Effektivisering/omorganisering: 1 million.
 • Vaktmesterrutiner ved Nygård og Lunden: 0,7 million.
 • Redusere administrative rutiner i hjemmetjenesten: 1 million.
 • Reduksjon i sosialhjelp: 5 millioner.
 • Omorganisering av bemannede botiltak: 3 millioner.
 • Reduksjon i praktisk bistand. 1,5 millioner.

Annet:

Høyre tenker at en naturlig avgang av ansatte på ca. 200 årsverk gjennom effektivisering kan bringe inn rundt 25 millioner kroner. I tillegg vurderes det salg av kommunale eiendommer som kan gi i underkant av 100 millioner kroner. Dette er naturlig nok en engangsinntekt.


2012 var knapt én måned gammel da rådmannen nedsatte et såkalt ad hoc-utvalg bestående av representanter fra de politiske partiene. Med bistand fra administrasjonen fikk de følgende tunge oppgave: vend hver stein i kommunen, og kom med forslag til hvordan vi hvert år fra 2013 kan spare inn 72 millioner kroner i kommunebudsjettet.

Fredet poster

Siden den gang har det vært spekulert mye i hvordan kuttene vil ramme. Både i Sandefjords Blads spalter og ikke minst der ute blant kommunens ansatte og blant brukerne av kommunens tjenestetilbud.

For en snau uke siden gikk politikerne langt i å frede enkelte poster i budsjettet:

 • Ingen ansatte skal sies opp.
 • Ingen sykehjemsplasser vil forsvinne.
 • Sosialmedisinsk senter skal fortsette som før.
 • Tiltaksbasen for ungdom med rusproblemer skal bestå.
 • Senterdriften skal ikke rammes.
 • Driften av Varden grendehus skal fortsette som før.
 • Sandefjord kommune opprettholder ordningen med kantsteinsparkering.
 • Tilskuddsordningen til frivillige lag og foreninger blir ikke berørt.

Konkret fra Høyre

Tirsdag samlet ad hoc-utvalget seg en siste gang, nå for å fortelle hvor de skal kutte og hvor de skal spare inn.

– Vi har lagt opp til en større innsparing enn de 72 millionene rådmannen ba om. Som vi ser så har vi behov for å komme litt ovenpå, og derfor vil vi øke kommunens investeringsevne, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

For å få til det, foreslår partiet å selge kommunale tomteområder i betydelig grad. Deres forslag til kutt/innsparinger utgjør til sammen rundt 102 millioner kroner.

Høyre, som var det eneste partiet som kom med helt konkrete kutt- og inntektsforslag, mener også vi har mye å hente innen skole- og barnehagesektoren.

Blant annet gjennom omstrukturering av skoledriften, og gjennom kutt til barnehagene.

– Vi bruker 44 millioner mer på barnehager enn kommuner i samme kommunegruppe, opplyste ordføreren.

Ap vil bremse kuttene

De øvrige partiene var langt på vei enige i Høyres forslag.

– Vi stiller oss i all hovedsak bak dette, og tror vi skal kunne komme til en omforent løsning, sa Vidar Andersen (FrP).

Arbeiderpartiets Morten Istre sa at partiets generelle utgangspunkt er å skjerme lovpålagte oppgaver, og at partiet derfor er enig i å vurdere salg av eiendommer, og å kutte ut gratisparkering i sentrum. Dette er samtlige partier er enige i.

Istre minnet om at vi er i en situasjon der vi ikke trenger å bråbremse.

– Vi har driftsoverskudd fra i fjor, og kan ta kuttene over tid, sa han.

Venstres Karin Virik lovet å komme med flere gode forslag til økte kommunale inntekter i forbindelse med rammesaken i juni.

Les mer om:  Nyheter  Nyheter 

På forsiden nå