La miljøhensyn styre

Sb.no på Facebook

@$:Vil du at de kommende stortingspolitikerne fra Vestfold skal prioritere miljøutfordringene høyest? Finn i så fall ut hva de mener om følgende miljøspørsmål:
3 Klimaendringene. Bjerknessenteret i Bergen melder at klimaendringene skjer raskere enn FNs klimapanel forutså i sin forrige rapport. De rike landene må redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2020. I tillegg må det settes i verk tiltak for en kraftig reduksjon i veksten av utslippene fra den fattige del av verden. Hva mener dine kandidater om klimaendringene? Hvilke tiltak vil de støtte for å redusere norske klimautslipp og oppnå en global klimaavtale i København i desember?
3 Naturmangfoldet. Minst 20% av alle arter på jorda anslås å være forsvunnet innen utgangen av århundret. Bevaring av mangfoldet av dyr og planter er viktig både for å etterlate en rikest mulig natur til våre etterkommere, fordi selv den minste og mest anonyme livsform spiller en rolle i økosystemene, og fordi vi kan gå glipp av betydelige framtidige ressurser ved at naturmangfoldet går tapt. Også i Norge finnes mange arter som er i ferd med å forsvinne, og truslene mot disse omfatter mange typer menneskelig aktivitet. Spesielt utsatt er mange skogområder. Hva står dine kandidater for? Fritt fram for menneskelig aktivitet eller kraftig satsing på skogvern og tiltak for å ta vare på naturmangfoldet?
3 Miljøvennlig landbruk og fornybart fiskeri. Kun 3 % av Norge er dyrket mark, og det er omfattende ressurssløsing å omdisponere disse arealene til andre formål enn å produsere mat. Kortreist mat er i de fleste tilfeller det miljømessig beste alternativet, men potensialet for å gjøre produksjonen langt mer økologisk og redusere utslippene er enormt. Hva tenker Vestfold-kandidatene til Stortinget å gjøre for å legge om jordbruket i en mer bærekraftig retning? Hvem vil ta vare på matjorda? Fisk er også en fornybar ressurs, som har vært livsgrunnlaget for nordmenn i årtusener og burde kunne være også i framtida. Men næringa er selv den største trusselen mot sin egen eksistens. Store havtrålere bidrar til utrydding av arter og økologisk kollaps i havet utenfor Norge. Oppdrettsnæringa produserer enorme mengder mat, men forsyner seg av havet med det mangedobbelte av villfisk for å ale opp oppdrettsfisk. Hva slags fiskeri og havbruksnæring kommer dine kandidater til å støtte?
3 Sist, men ikke minst: Stortingsvalget kan avgjøre spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Stem på en representant som vil forkorte oljealderen og i stedet arbeide for et framtidsrettet næringsliv, sikre verdens rikeste torskestamme mot uopprettelige skader og ta vare på et av verdens vakreste turistmål. For mer informasjon: se www.naturvern.no. Der kan du bl.a. støtte kampen mot oljeboring i nord.
Godt miljøvalg!

Øyvind Johnsen og Espen Rosén,
Naturvernforbundet i Vestfold


(Arkivartikkel fra 04.09.2009)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.