Tor Steinar Mathiassen (H) mener det er naturlig å diskutere ekspansjon av sentrum.

Naturlig å vurdere ekspansjon

Planutvalgsleder, Tor Steinar Mathiassen (H), mener det er naturlig å vurdere en utvidelse av sentrum.

Sb.no på Facebook

– Ifølge dagens kommuneplan, er Kilen definert som en del av sentrum, og vi må vurdere hvor vidt det er en naturlig utvikling at havna, Kilen og Hegna blir en del av sentrumshandelen, sier han.

Facebook-knapp kommer her

Han understreker at Høyre er svært opptatt å hilse nyetableringer velkommen, og at de i størst mulig grad vil legge til rette for næringsdrivende.

Høyre har selv valgt å døpe 2012 for byplanleggingsåret og har lansert Sandefjord som en ja-kommune.

Arbeiderpartiets Grethe Paaske Gulbrandsen, mener at et ja til det ene betinger et nei til det andre.

– Jeg vil også være et ja-menneske. Bare husk at sier vi ja til noe, så sier vi samtidig nei til noe annet. Vi må ta hensyn til innbyggernes interesser like mye som til næringslivets interesser, sa hun.

Paaske Gulbrandsen og Arbeiderpartiet er skeptiske til mer detaljhandel utenfor dagens sentrum.

LES OGSÅ: Døra på gløtt for utvidet detaljhandel

 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.