Plattingen består av en ny og en gammel del (mørkere treverk til høyre) Den nye delen må vekk. Bildet er tatt under planutvalgets befaring. Til venstre bygningssjef Sindre Væren Rørby. Videre mot høyre Grethe Paaske Gulbrandsen, Morten Istre og Oddvar Myklebust. (Flemming Hofmann Tveitan)

Ny platting må rives

En hytteeier på York i Sandefjord må fjerne en del av plattingen ved hytta si, selv om den er blitt godkjent av lokalpolitikerne.
Jan Eric Møller
Publisert 17.07.2012 kl 08:48 Oppdatert 17.07.2012 kl 14:55

Tips en venn på e-post:


UTVIDELSEN

  • Hytteeieren søkte om å få utvide plattingen i York-stien med 21 kvadrat-meter.
  • Planutvalget godkjente søknaden.
  • Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, som har opphevet godkjennelsen.
  • Fylkesmannen i Østfold har vært settefylkesmann og avgjort saken.

Plan- og utbyggingsutvalget godkjente i mars en søknad fra hytteeier Peter Tidemand Malling om å få beholde plattingen, som da allerede var bygd.


Utvalget sa ja, mot Arbeiderpartiets to og SVs ene stemme.
Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen. Og Fylkesmannen har nå opphevet planutvalgets vedtak.
Hytteeieren har ingen ankemuligheter og må fjerne plattingen.
I søknaden opplyste Malling at plattingen ikke ville være til sjenanse verken for fiskere eller turgåere utenom sommersesongen. Den vil derimot forbedre tilgjengeligheten for allmennheten, mente eieren.
Plattingen ligger mellom to svaberg og er bygd over sjøen som en utvidelse av en eksisterende platting.
Fylkesmannen peker på at plattingen ligger i et Landskaps-, natur- og friluftsområde, mens hytta på sin side ligger i et byggeområde.

Godt synlig fra sjøen

Plattingen kommer i konflikt med både byggeforbudet i 100 metersbeltet langs kysten, kommuneplanen og rikspolitiske retningslinjer, opplyser Fylkesmannen.
Etter Fylkesmannens mening vil plattingen «påvirke landskapsbildet negativt», for selv om den ikke er synlig fra landsiden vil den være godt synlig fra sjøsiden.

LES OGSÅ: Tok seg til rette – må rive platting

Nasjonale hensyn er viktigst

Hvis myndighetene skulle si ja til en slik søknad, vil det innebære en uheldig reduksjon av strandarealene. Vi ønsker ikke en «bit-for-bit-nedbygging», opplyser Fylkesmannen.
Han understreker at nasjonale hensyn må veie sterkere enn vedtak som fattes av lokalpolitikere.

– Makta rår

Hytteeier Peter Tidemand Malling tar Fylkesmannens avgjørelse til etterretning.
– Jeg har argumentert for at plattingen ikke vil være til sjenanse for noen. Men makta rår. Jeg har ikke flere kommentarer ut over dette, sier Malling.

LES OGSÅ: To hytteeiere må rive ulovlig bygg?

På forsiden nå


Lidenskap i hver dråpe for Brand og Skeie

Skvett gale etter vin

Skarpt lys blender bilistene

Et skadet gatelys ved jernbanestasjonen har blendet mange bilister den siste tida.

Mange nye arbeidssøkende i fylket

Arbeidsmarkedet i Vestfold var preget av stor tilgang på mange nye arbeidssøkere i januar.