Prosjektleder Kristin Skjelbred sier kommunen kan spare store summer på mindre papirbruk og effektiv energistyring. Torsdag ble rådhuset i Sandefjord sertifisert som miljøfyrtårn. Foto: Per Langevei

Skal fjerne papiret fra rådhuset

Om ikke hvert eneste ark skal bort, er i hvert fall målet å begrense papirbruken.

Sb.no på Facebook

I bystyresalen i rådhuset er det fem dunker til avfall. Den til venstre er til kaffeskvetter. Foto: Per Langevei

PAPIRBRUK

  • Hvis årsforbruket av kopipapir på rådhuset legges på rad og rekke, kan man gå «tørrskodd» til Trondheim.
  • Rådmannen har nedsatt en intern arbeidsgruppe for å prøve ut lesebrett som verktøy.

Å sørge for mindre bruk av papir er bare ett av målene for de ansatte på rådhuset, etter at det torsdag ble sertifisert som miljøfyrtårn.

Del på Facebook

Miljøanalyse

Rådhuset i Sandefjord gjennomfører nå store forandringer som vil gi betydelig gevinst for miljøet og økonomien.

Målet er å kutte forbruket av papir med tusenvis av ark årlig.

– Vi har hatt oppmerksomhet på dette i hele 2011. Vi har gjort miljøanalyse av hele rådhuset og kartlagt hvor vi bør sette inn tiltak, sier Kristin Skjelbred, prosjektleder for Miljøfyrtårn i Sandefjord.

Allerede nå skrives alle dokumenter ut dobbeltsidig for å spare papir. I framtida vurderes også lesebrett til utvalgsmedlemmer for at kommunen skal slippe å måtte skrive ut de enorme mengdene med sakspapirer hver uke.

Rådhuset skal få en smartere energistyring

Kildesortering

Det er ikke bare papirbruken som skal begrenses på rådhuset.

Det skal også brukes mindre strøm, og avfallet skal sorteres bedre.

– Nå er alle søppeldunkene under de ansattes pulter fjernet. I stedet har vi fått avfallsdunker med kildesortering mange steder i rådhuset, forteller Skjelbred.
På avfallsstasjonene er det beholdere for plast, matavfall, restavfall og papir. Enkelte steder er det også en beholder for kaffeskvetter.

Vil spare strøm

Også energibruken på rådhuset skal ned.

– Rådhuset er et veldig energikrevende bygg. Alle vinduer er allerede skiftet ut for å spare strøm, men det er fortsatt flere byggtekniske tiltak som kan gjennomføres for å gjøre huset mer miljøvennlig.
Rådhuset skal få en smartere energistyring, forteller Kristin Skjelbred.

– Installering av bevegelsessensorer for lys gjør at lyset går av når ingen bruker rommet. Dermed blir strømforbruket mer effektiv, og styrt av om det er aktivitet i rommet eller ikke.

– Med alle tiltakene er målet å redusere energiforbruket i kontordelen av rådhuset med 15 prosent, noe som tilsvarer 250.000 kroner årlig, sier hun.

Hele kommunen

Det er ikke bare rådhuset som skal bli mer miljøvennlig.

– Alle kommunens 80 virksomheter skal fyrtårnsertifiseres. Dette blir et stort løft, sier Skjelbred.

 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.