Denne lille parken ved Sandefjordsveien, rett overfor den nye brannstasjonen, blir trolig hetende Ruklaparken. Fra gammelt av het området Rukla, det samme het bekken som rant fra Haukerød ned i fjorden.

Skal hete Ruklaparken

Rukla-navnet har knapt vært brukt de siste 30 årene. Nå gjenoppstår navnet som park. Også flere veier i Sandefjord får nye navn, eller navn blir endret.

Sb.no på Facebook

Ved krysset Landstads gate/Sandefjordsveien ligger en liten park uten navn. Nå foreslår Eirik Ottesen i Sandefjord kommune å kalle den Ruklaparken.
Bakgrunnen er at området fra gammelt av ble kalt Rukla. Mange betraktet Rukla som et mindre fint sted å bo. Eugen Hanssen, som er oppvokst like i nærheten, kaller det et "middelmådig sted" å bo. Men det hadde også sin sjarm. Ifølge Hanssen kunne bekken som rant gjennom hele området, Ruklabekken, demmes opp akkurat der parken nå ligger. Dermed ble det en badeplass.
I dag er både bekken og trehusmiljøet borte. Utover på 60-tallet ble flere av husene revet, og da Sandefjordsveien kom, var også bekken lagt i rør under bakken. Ved kommunesammenslåingen i 1968 var Rukla-navnet en saga blott.

Vedtas i høst

Navneforslaget skal i høst behandles og vedtas av plan- og utbyggingsutvalget. Samtidig foreslår Eirik Ottesen navn på veier og gater som i dag ikke har navn, og endringer i eksisterende gatenavn. Går forslagene igjennom, betyr det slutten på navnet Even Haughems vei. Veien går fra Kilenkrysset opp mot Varden, der den fortsetter i Vardeveien. Forslaget er at hele strekningen fra Kilenkrysset til Vesterøyveien blir hetende Vardeveien. Samtidig endrer nederste del av nåværende Vardeveien navn til Jahredammen.
I Kilen blir det også endringer i navn. Når Kamfjordgata stenges ved Grans Bryggeri, mener Eirik Ottesen at det vil være naturlig at Kilgata blir det sammenhengende navnet fra fiskebasarene til Kilenkrysset. Nåværende Kilgata inn i industriområdet endrer samtidig navn til Kilen Industrivei.

Hasle og Hunsrød

På Hasle er det forslag om å kalle strekningen fra jernbaneundergangen ved Vollane til Frøyas vei for Haslebakken. Strekningen omfatter østre del av Briskeveien, nybygd vei på nordsiden av "Rico" og tidligere del av Øvre Haslevei fra Bokeveien. Nedre del av Øvre Haslevei fra Nedre Gokstadvei til Bokeveien gis nytt navn Nedre Haslevei. Øvre del av Øvre Haslevei fra Frøyas vei til Drakeåsen beholder navnet Øvre Haslevei.
På Hunsrød skaper videre utbygging av Hunsrødfeltet problemer for tidligere adresseringer. Derfor foreslås det at det sist utbygde feltet endrer navn fra Hunsrødveien til Hunsrødgrenda.

Planteskolen

Den planlagte utbyggingen på begge sider av Nygårdsveien på området som tilhørte planteskolen til gartner Berg, krever også navn. Veien inn i området på sørsiden av Nygårdsveien får trolig navnet Planteskolen.
En del beboere i Fjellveien har i dag lite hensiktsmessige adresser. Den opprinnelige gamle veien på sydsiden av Nylen endrer navn til Oddefjell, som er det gamle navnet på odden/fjellet tvers overfor fiskebasarene.

Ny vei på Torp

Til slutt blir det et nytt veinavn på Torp, Hangarveien. Årsaken er at utbyggingen på Torp har ført til problemer med adresseringen i området. Veinettet er ennå ikke ferdig utbygd i henhold til reguleringsplanen, men det er likevel mulig å gi nye veinavn og adresser som vil være tjenlige i dag og i fremtiden, går det frem av forslaget.


(Arkivartikkel fra 09.10.1999)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.