21.juni flytter Geir Våge (til venstre) og postens filial på Framnes inn i nye lokaler i Kilen. Postsjef Jacobsen og salgsleder Geirmund Hole mener at den nye postkontorstrukturen vil betjene sandefjordingene på en god måte.

To postkontor legges ned, ett nytt opprettes

21. juni flyttes Framnes postkontor til Kilen. Samtidig blir filialen på Aagaards plass lagt ned. Posten mener den nye strukturen vil gi Sandefjord et bedre posttilbud.

Sb.no på Facebook

Nedleggelsen av filialen på Aagaards plass og flyttingen av filialen på Framnes henger sammen med at Posten i 1996 begynte å slanke filialstrukturen sin. En rekke postkontorer er blitt nedlagt og omlokalisert i løpet av de tre siste årene.

Nytt postkontor

Postsjef Else Jacobsen har mener at postkontoret på Kilen vil få en attraktiv plassering.
- Kilen er et trafikknutepunkt og kontoret vil fange opp både Østerøya og Vesterøya. Det vil også være enkelt å få parkert i nærheten av filialen, sier Jacobsen.
Ifølge salgsleder Geirmund Hole regner Posten med å flytte inn i sine nye lokaler på Kilen 21. juni. Samtidig stenger filialene på Framnes og Aagaards plass dørene for godt.

Legges ned

Filialen på Aagaards plass skulle vært nedlagt allerede for ett år siden. Manglende adkomst for handikappede ved postkontoret i Storgata og stor pågang av kunder førte imidlertid til at Posten utsatte nedleggelsen.
- Det nye postkontoret på Kilen vil frigjøre kapasitet ved postkontoret i sentrum. Vi har også sørget for adkomst for handikappede, sier Jacobsen. Hun mener derfor at forholdene nå ligger til rette for en nedleggelse av filialen på Aagaards plass.

- Ingen oppsigelser

Flyttingen av Framnes postkontor og nedleggelsen av filialen på Aagaards plass vil trolig ikke få noen betydning for de ansatte.
- Vi har kunnet planlegge dette over lengre tid, og vi ser ikke for oss noen personalmessige konsekvenser, sier Jacobsen.
Hun tror den nye strukturen med et postkontor i sentrum og filialer på Aagaards plass og Kilen vil bli liggende fast i lang tid.
- Jeg er stolt av løsningen, og mener at den vil gi innbyggerne i Sandefjord et bedre posttilbud, sier Jacobsen.

Navnebytte

Postkontorene i Storgata og på Pindsle har nå endret navn. Sandefjord Sentrum postkontor heter nå Sandefjord postkontor, mens Sandefjord postkontor i Pindsleveien har byttet navn til Pindsle postkontor.
- Vi etterstreber å gi postkontorene navn etter den geografiske lokaliseringen, sier Hole.


(Arkivartikkel fra 17.04.1999)
 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.