Martin Samuelsen er oppgitt over arbeids- og lærings- forholdene på Bugården. Hvor lenge kan kommunen gi seg selv dispensasjon fra arbeids- og miljø- bestemmelsene, spør han. Foto: Olaf Akselsen

Tror ikke lenger på ny skole

Håpet om å bedre forholdene for elever og lærere ved Bugården ungdomsskole er ikke der lenger, opplyser Martin Samuelsen.

Sb.no på Facebook

Et helt klassetrinn med 120 elever får sin undervisning i disse Moelven-brakkene. Foto: Olaf Akselsen

Da han begynte som lærer på Bugården i 1997, var det meningen at skolen skulle bygges om og oppgraderes tre år senere.
Det ble det aldri noe av.

Facebook-knapp kommer her

Skuffet over politikerne

– Nå har vi holdt på med dette i 12 år, og må vel slå fast at vi aldri har vært lengre unna en ny skole enn vi er akkurat nå, sier Samuelsen som er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Han legger ikke skjul på at han er skuffet over lokalpolitikerne, og da spesielt flertallspartiene med Høyre i spissen som regnet med at Sandefjord kommune skulle få full uttelling i skattekravet mot Anders Jahres dødsbo, altså 130 millioner kroner.

At det nå bare blir 50 millioner, altså 80 millioner mindre enn forutsatt, mener han politikerne må ha visst hele tiden.

– Ikke nubbesjanse

Samuelsen har aldri hatt noen tro på at kommunen ville få 130 millioner til utbygging og oppgradering av Bugården ungdomsskole.

– Jeg har hele tiden ment at kommunen ikke har nubbesjanse til å få dette beløpet. At politikerne nå legger skylda for dette på Regjeringen og hevder at de har gjort det de kan, er ansvarsfraskrivelse, mener han.

Arbeidsrom uten ventilasjon

Arbeidsforholdene for lærere og elever på Bugården er i strid med arbeidsmiljøloven. Kommunen gir seg selv dispensasjon, hevder Samuelsen.
Eksempler på dette er at 12 lærere bruker ett arbeidsrom uten ventilasjon, skolens naturfagrom er 41 år gammelt og et helt klassetrinn med 120 elever er henvist til undervisning i en paviljong i skolegården. Det er ifølge Samuelsen så mye å ta tak i at det er umulig å prioritere hva som bør gjøres.

Lite realistisk

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) opplyser at en forutsetning for ny Bugården ungdomsskole var at kommunen skulle få de 130 millionene fra Anders Jahres dødsbo. Når beløpet nå blir 80 millioner mindre, mener han det er lite realistisk å gjennomføre den store oppgraderingen som var forutsatt. Men noe bør likevel gjøres med Bugården, mener han.

Oppbygging av et lokalmedisinsk senter vil kreve flere hundre millioner kroner i investeringer. Dette senteret må prioriteres foran Bugården, fordi kommunen er pålagt ved lov å etablere dette innen 1. januar 2016, opplyser ordføreren.

LES OGSÅ: Fikk bare 50 Jahre-millioner

 

Følg Sandefjords Blad på Facebook:

Les Sandefjords Blad som ePaper eller bestill papiravisen.