0,056 kWh kostet oss 145 kroner! Hvordan hadde dere tenkt at vi skulle unngått dette?

Snittet for hele juli viser nå 2,9 kWh (og så kan det nevnes at snittet av de tre høyeste forbrukstimene våre i mai var 4,6 kWh og i juni 3,7).

Men – vi hadde sønnen vår på besøk i leiligheten her i Sandefjord noen dager i begynnelsen av juli, og da økte typisk forbruket litt, og vi pådro oss sågar to dager med maks-timer på henholdsvis 4,703 og 4,616 kWh.

Før sønnen vår skulle tilbake til Oslo 12. juli, så var vi så dumme nok til å velge å feire dette med litt ekstra klesvask, middag og kaffe den 11. juli. Da jeg sjekket MinSide på kvelden, så viste denne ene timen med feiring å ha avstedkommet 5,849 kWh.

Sammen med de to nevnte 4,703 og 4,616 kWh, så ga det et snitt på 5,056 kWh, og dermed havnet vi plutselig i «Kapasitetstrinn: 5–10 kWh/h», og vi må betale kr 145,- for den siste 0,056 kWh!

(Hadde man også tatt med den fjerde høyeste timen i hele juli ser jeg nå, som var 4,355, så hadde det gitt et snitt på 4,881, som hadde plassert oss i «Beregnet kapasitetstrinn: 0–5 kWh/h»).

Hvordan mener dere at jeg skulle kunne gjort dette annerledes? For det er vel ikke mulig «å rette oppatt alle feila frå i går»?!

LEDE tilbyr SMS med varsel hvis døgnmaksen «i foregående døgn» var over en gitt grense. Hvilke nytte hadde det gitt meg?

Jeg ser jo nå at om vi hadde ventet med kaffen til neste påbegynte time, kl. 19, så hadde vi sluppet å betale de 145 kronene.

Jeg er mer enn normalt opptatt av å spare strøm (såpass at mine venner til tider synes det er litt irriterende). Når jeg diskuterer med disse, så er holdningen: «Jeg orker ikke prøve å forstå alle de nye reglene». «Jeg hadde ikke brydd meg med de 145,-". «Ja, ja, bare å kjøre på med inntil 10 kW resten av måneden da». «De vil vel presse oss til å velge Tibber da, som visstnok kan styre alt for deg, så du ikke trenger passe på selv».

Men er det slik?

Er det hele basert på at alle må engasjere en dyr montør som åpner HAN-porten på smartmåleren og putter inn kontaktorer, app og programvare som kan styres av Tibber & co.?

For det finnes vel ikke noe enklere smartinstrument? Som for eksempel et kjøkkenwattmeter, tror jeg det het i gamle dager (et wattmeter som gjerne sto på kjøkkenet med en skala med en rød markering som man skulle unngå at pilen beveget seg over, den gang kalt OVERFORBRUK!).

Er det slik at den vanlige mann i gata egentlig ikke har fått det noe «smartere» (men heller dummere)?

Hva er den egentlige meninga med dette nye Kapasitetsleddet?!

Det er i alle fall ikke å premiere alle de andre 743 timene i juli hvor snittet vårt lå under 2,7 kWh/h.

Er vel bare å sløse i vei da? I tilfelle man ryker på en smell, sånn som meg?