Det er LOs lokalorganisasjon i Sandefjord som står for arrangementet mandag, i samarbeid med SV, Arbeiderpartiet og deres respektive ungdomsorganisasjoner – AUF og SU. «Trygge jobber – nytt flertall», er slagordet for årets 1. mai-markering.

Arbeiderbevegelsens historie handler om kampen for frihet. Det handler om like rettigheter for alle – rett til å stemme, rett til utdanning og velferdstjenester, rett til en lønn å leve av og ikke minst rett til å organisere seg. Selv om vi har lyktes med mye, er kampen langt fra over. Det vi tar for gitt i dag, kan være borte i morgen.

 

Vi opplever stadig angrep på disse rettighetene fra den nåværende regjeringen.

De vil kommersialisere våre velferdstjenester, og de angriper retten til faste, hele stillinger og jobber bevisst for å innføre et regime der utrygge, midlertidige og dårlig betalte jobber er normen. Samtidig innfører de skattekutt som gagner dem som har mest fra før. Under stortingsvalget senere

i år skal fagbevegelsen engasjere seg aktivt og sørge for en ny regjering som setter mennesker og fellesskapet i sentrum.

Vi har også et internasjonalt budskap på denne dagen. Fagbevegelsens grunnleggende verdier er internasjonale verdier – frihet, likhet og solidaritet skal gjelde for alle våre medmennesker – uansett hvor de befinner seg på kloden.

Årets 1. mai-markering fokuserer på Palestina. Norsk Folkehjelp arrangerer en innsamlingsaksjon med fokus på palestinske flyktninger.

Den ulovlige israelske okkupasjonen, fortsatt utbygging av israelske bosettinger, kolonisering av palestinsk land og blokaden av Gaza har ført til en humanitær krise for store deler av den palestinske befolkningen.

Folk i Gaza bor fortsatt i ruinene fra krigen i 2014. De mangler strøm og rent vann, og økonomien er i ruiner. Hvis den israelske blokaden fortsetter, har FN varslet at Gaza vil være ubeboelig innen 2020.

Mange mener at en internasjonal boikott av en regjering som ikke respekterer palestinernes rettigheter, og som ikke lytter til verdensopinionen, fortsatt er det beste politiske virkemiddelet vi har i møtet med Israels umenneskelige okkupasjonspolitikk. Derfor fremmes saken for LO-Kongressen, som finner sted allerede neste uke i Oslo.

Det er nå viktigere enn noen gang å opprettholde presset på israelske myndigheter for å avskaffe apartheidsystemet og avslutte okkupasjonen. Israel må tvinges til å respektere både palestinske rettigheter og internasjonal lov.

Så mens vi feirer alt vi har oppnådd her i landet 1. mai, og jobber målbevisst for en ny regjering etter stortingsvalget i september, gratulerer vi hverandre med dagen, samtidig som vi slår fast at den systematiske undertrykkingen av palestinerne ikke kan fortsette. 50 år med okkupasjon er nok!

Gratulerer med dagen!