105 førere tatt i politiets storkontroll

– Det kan virke som om trafikkmengden er økende i Vestfold, sier Utrykningspolitiet.