115 høringsuttalelser om Bane NORs togtrasé gjennom Sandefjord. Meningene spriker i alle retninger

Artikkelen er over 1 år gammel

Engasjementet rundt dobbeltspor gjennom Sandefjord er stort. Da høringsfristen gikk ut 13. februar, hadde Bane NOR mottatt til sammen 115 innspill.