«De var på jobb. De var vanlige mennesker. Ingen var forberedt på det som ventet.»

Thor Sunde holdt tale under bekransningen ved de alliertes graver og Sjømenns Minne på Ekeberg gravlund 17. mai.