1. En trygg og rettferdig omstilling er løsningen på klimakrisen. Vi må kutte utslipp og skape arbeidsplasser.

2. Høyre-regjeringen har for alvor satt likestillingen i revers ved å kutte i pappapermen, øke kontantstøtten, heve prisen i barnehagene og svekke abortloven.

3. Vi må holde løfte vi ga kameratene våre vi mistet 22. juli 2011. Vi må fortsatt kjempe for et sosialdemokratisk samfunn der forskjellene er små og mulighetene store.

4. Folk i arbeid er ikke bare viktig for den enkelte, men for hele samfunnet. Under koronakrisen ser vi at kvinner er mer utsatt for å miste jobben enn menn. Unge er mer utsatt enn eldre. Innvandrere er mer utsatt enn resten av oss.

5. Yrkesfag er framtida! Hver høst står flere tusen ungdommer uten læreplass. Det skaper usikkerhet og utrygghet. Vi trenger en læreplassgaranti.

6. Kjønn, identitet og handikap er fortsatt et grunnlag for diskriminering, selv i 2020.

7. På verdensbasis utgjør kvinner 70 prosent av helsesektoren, samtidig er kun 30 prosent av lederne i sektoren kvinner.

8. Lønnsforskjellene i Norge i dag er fortsatt for store. Er det riktig at en toppleder i staten tjener like mye som 12,5 sykepleiere?

9. I dag er mange tvunget til å «shoppe» vakter fordi de ikke får 100 prosent stilling – vi står ikke lenger med lua i hånda, men mobilen. Ufrivillig deltid skaper usikkerhet.

10. Dessverre jobber mange under dårlige arbeidsforhold, som ulønnet overtid og svart arbeid.

11. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, og vår inntekt er 13 prosent mindre enn menns inntekt.

12. Fagbevegelsen og LO har sørget for at vi i dag kan nyte betalt ferie, god lønn, og ikke minst ha rett til et godt arbeidsmiljø.

13. Koronakrisen vi nå står midt opp i er et godt eksempel på hvorfor vi trenger en velferdsstat. «Vi» er sterkere enn «jeg».

14. I Norge vokser 111.000 barn opp i fattigdom. Vi trenger en regjering som prioriterer å løse ulikhetskrisen i landet vårt.

15. Utdanning til alle barn i verden! Solidaritet går på tvers av landegrenser, og utdanning til alle er nøkkelen til bærekraftige samfunn.

16. Å vise solidaritet er det viktigste vi kan gjøre i vanskelige situasjoner. Vi må evakuere barna fra den grusomme Moria-leiren nå!

17. Arbeiderbevegelsens kamp for rettferdighet er grenseløs. Vår viktigste oppgave er å jobbe for en verden der alle mennesker kan leve trygge og frie liv.

18. Arbeiderbevegelsen har alltid stått fremst i kampen for lik lønn for likt arbeid – det skal vi fortsette med.

19. Høyre-regjeringen svekker arbeidsmiljøloven, og åpner for mer midlertidighet. Det skaper usikkerhet for vanlige folk – vi trenger mer trygghet i arbeidslivet, ikke mindre.

20. 1. mai er en dag for feire historien, kampene vi har vunnet, og rettighetene vi har fått.