Rekordhøye døds- og rustall i 2022-trafikken. Til sammen mistet 118 personer livet!

Det er de høyeste tall helt siden 2016, mens det i 2021 var 80 dødsfall. I Vestfold/Telemark var dødstallene 12, som er en oppgang på 7 fra året før.

Majoriteten av de omkomne var bilister. 21 dødsfall var MC-førere, 11 var syklister og 13 var fotgjengere.

Det var en markert økning av omkomne trafikanter over 65 år, der i alt 39 personer var i denne gruppen.

Samtidig som dødstallene steg, rapporterte utrykningspolitiet jevnlig om høye ruskjøringstall. Totalt ble 11.651 bilførere anmeldt for ruspåvirket kjøring. Det tilsvarer ca. 32 hver dag, og flere enn noen gang tidligere. Undersøkelsene viser også en kraftig økning i «dagen derpå»-promille. Det er skremmende når det kjøres ca. 200.000 km hver dag i alkoholrus! Så det antall bilførere som kjører ruspåvirket er nok langt høyere enn de som blir anmeldt.

Fyllekjøring er ikke bare den tunge kriminelle som gjentatte ganger bryter loven. Det er også lovlydige personer som uvitende setter seg for tidlig bak rattet dagen etter en fuktig kveld, eller de som tenker at en øl til maten ikke er så farlig, selv om han skal kjøre.

Vi oppfordrer alle til å tenke seg godt om før de setter seg bak rattet!