413 søkere til sjelden jobbmulighet – Ken-Levi (26) og fire andre er fra Sandefjord

På landsbasis legges det ut få heltidsstillinger i brannvesenet årlig, skal vi tro seksjonsleder for heltidsberedskap i Drammen, Martin Paulsen. Det er trolig grunnen til de mange søkerne.