(Hamar Arbeiderblad): Skattemeldingene sendes ut fra og med 14. mars til og med 31. mars.

Nesten tre millioner nordmenn ligger an til å få skatt til gode i år, og i gjennomsnitt vil disse få 15.400 kroner hver.

Men det er viktig at man oppgir riktige opplysninger, for å unngå en fremtidig skattesmell.

– Skattemeldingen er ikke ferdig før du har sjekket, og informasjon om bolig er et område mange kanskje har lett for å glemme. Så langt har vi for eksempel minnet rundt 22.000 boligeiere på at de mangler boligopplysninger i skattemeldingen sin. Nå er det opp til hver enkelt å sjekke om opplysningene stemmer, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten i en pressemelding.

Påvirker eiendomsskatten

Rundt 43.000 personer mangler formuesverdi for boligen i skattemeldingen sin. Hvis formuesverdien ikke står der eller du mener den er feil, må du fylle inn opplysninger om eiendommen selv. Gjelder det bolig må du oppi byggeår og boligareal, også kalt p-rom i skattemeldingen.

– Det første du må sjekke er om boligstørrelsen og byggeår for boligen du bor i er oppført i skattemeldingen. Dette er opplysninger som brukes for å beregne verdien på boligen din, sier divisjonsdirektøren.

Over 100 kommuner bruker Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt. Kommunene som bruker Skatteetatens boligverdi som grunnlag for eiendomsskatt, slipper å ta jobben med å taksere alle boliger.

I sin tur bruker Skatteetaten en modell som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Riktige opplysninger i skattemeldingen er derfor viktig både for riktig skatt og for å få riktig eiendomsskatt.

– Hvis du mener at verdien i skattemeldingen er for høy, er det mulig å endre den. Du kan selv legge inn en ny verdi, men du må kunne dokumentere hvordan du har kommet frem til verdien, ved for eksempel en takst eller verdivurdering, hvis Skatteetaten ber om det, sier Gjengedal.

For høy eiendomsskatt?

Den nye antatte verdien på boligen brukes av kommunene for å beregne eiendomsskatt. Men hvis du vil endre eiendomsskatten for i år må du endre skattemeldingen for 2021.

Dette er fordi grunnlaget kommunene baserer seg på hentes fra siste fastsetting av formues- og inntektsskatt.

– Det betyr at for eiendomsskatten du får i 2023 er det tallene fra 2021 som ligger til grunn. Vi deler løpende opplysninger om boligverdi med kommunene. Så dersom du endrer boligverdien, vil kommunen din motta nye opplysninger og dermed kunne justere eiendomsskatten, sier Gjengedal.

Gjøre nye endringer

– Det kan dessverre skje at ikke alle endringene fra tidligere år kommer med i årets skattemelding. Derfor er det viktig å sjekke og sørge for å endre hvis opplysningene ikke stemmer, så det blir riktig, sier Gjengedal.

Ofte kan dette skje hvis du eier en bolig sammen med noen. Da er det nemlig viktig at dere fører opp like boligopplysninger i skattemeldingen.

Ulike opplysninger er en av de vanligste årsakene til at endringene du gjør i skattemeldingen ikke følger med til neste år.

– Ta derfor en ekstra sjekk med den eller de du eier bolig sammen med for å sørge for at dere har ført inn like opplysninger, sier Gjengedal.

Nye regler påvirker formuesverdien

Før 2022 ble det vedtatt nye skatteregler som gjør at dyre boliger blir verdsatt høyere i skattemeldingen.

Boligen du bor i er i skattemeldingen verdsatt til 25 prosent av en beregnet markedsverdi (basert på prismodell fra SSB). De nye reglene gjelder for boliger som har en markedsverdi på over 10 millioner kroner.

Den delen av som overstiger 10 millioner kroner, er verdsatt til 50 prosent.

Det vil si at en bolig til 15 millioner kroner i 2021 ble verdsatt til 3,75 millioner kroner i skattemeldingen, mens den i 2022 er verdsatt til 5 millioner kroner.

Fakta om skattemeldingen

  • Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

  • Skatteetaten sender ut skattemeldingen til alle skattepliktige mellom 14. og 31. mars.

  • Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

  • Skattepliktige har plikt til å sjekke om opplysningene oppgitt i skattemeldingen stemmer, og endre på uriktige opplysninger eller legge til opplysninger som mangler.

  • Det store flertallet nordmenn både får og leverer skattemelding elektronisk.

(Kilde: Skatteetaten)