I alt 80 av de rundt 340.000 barna som er koronavaksinert i Norge, kan ha fått alvorlige bivirkninger av vaksinen. To barn har søkt om erstatning, melder NRK.

Innleggelse på sykehus er den vanligste grunnen til at en melding regnes som alvorlig. En sykehusinnleggelse regnes alltid som alvorlig selv om pasienten bare er lagt inn til observasjon og raskt blir frisk igjen.

Det er fire ulike mulige bivirkninger som går igjen: hjertebetennelse, besvimelse, allergi og menstruasjonsforstyrrelser

To barn har søkt om erstatning, begge er 14 år. Den ene plages av hodepine. Den andre av tung pust.

– Saker som angår barn og unge berører oss alltid litt ekstra, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NRK.

– I begge disse tilfellene opplever barna alvorlige plager. Det har også ført til mye skolefravær så vidt jeg vet, sier Jørstad.

Hvis koronavaksinen kan være årsak til plager og det ikke er noen annen mer sannsynlig forklaring, har man krav på erstatning, ifølge NPE. Størrelsen på erstatningen er avhengig av ekstrautgifter man har hatt, økonomiske tap eller om det blir en varig skade.

(©NTB)