Dette året er annerledes for oss alle, og spesielt for elever. Ettersom smitten øker, kommer det også stadig flere regler som elever, lærere og skoler må forholde seg til. Mange skoler er stengt, og de skolene som holder åpent, opplever mange flere sykefravær enn i vanlige år.

Den negative effekten på undervisning og læringsutbyttet er åpenbar. Samtidig vil de som allerede sliter, komme enda dårligere ut.

Derfor kommer vi i AUF med et tydelig krav: avlys eksamen dette skoleåret. Eksamen er ment som en test på elevens kunnskapsnivå på slutten av undervisningsåret. For alle som skal bruke vitnemålet som inngangsbillett til studier eller arbeid, er eksamenskarakterene vanligvis helt avgjørende. Nettopp derfor øver elevene på

testsystemet før eksamen, og bruker store deler av skoleåret på eksamensforberedelser. Vanligvis har man 190 dager på skolen for dette. I år er det umulig å si hvor mange man får.

I en allerede presset skolehverdag vil eksamensforberedelser spise av tid hvor elevene har mulighet til å ta inn ny kunnskap. Det vil bety mindre undervisning, og mer testing.

Med andre ord – i stedet for en skolehverdag hvor elever kan vise hva de kan, få tilbakemeldinger og lære av det, vil man nå bruke tid og krefter på å lære seg et eksamenssystem. Dette vil føre til enorme forskjeller fra kommune til kommune.

De som er heldige å bo i en kommune med lav smitte, vil stille sterkere enn resten.

Samtidig vil det være store forskjeller mellom elevene innad i kommunene. De som havner i karantene eller blir syke, går glipp av dyrebare dager med undervisning. De som er i risikogruppene, blir sittende fast i hjemmeundervisning.

Likevel – til tross for åpenbare forskjeller i undervisningen, vil alle måtte gå gjennom samme eksamen. Dette er grunnleggende urettferdig, og vil føre til at mange faller fra.

Alternativet er klart: avlys eksamen for dette skoleåret, og fokuser på undervisning, kunnskap og elevens velvære. Dette er et år hvor vi trenger mer forutsigbarhet, fleksibilitet og rom for tilpasset opplæring enn noensinne.

Derfor sier vi at skolene selv må gjennomføre den undervisningen som gir mest læring i de forholdene de selv befinner seg i. Dette bør også være grunnlaget for karakterene elevene får. På den måten sikrer man at flest mulig fullfører skolen og får inngangsbilletten man trenger. Dette er den eneste rettferdige løsningen i et år preget av urettferdighet.