Her vil Balder bygge «Allmenningen kafé», servicesentral og 40 omsorgsboliger

Sandefjord kommune bør si ja takk til den nye eieren av Aagaards Plass-prosjektet, mener rådmannen. Da kan det bli gravestart allerede til våren for 40 omsorgsboliger, servicetjenester og kafé med uteservering.