Flere jenter velger bort p-pillen, og aborttallene synker. Det får praktiske konsekvenser i kommunen.

På snaue ti år er antallet aborter blant tenåringsjenter i Vestfold redusert med mer enn to tredjedeler. Hovedårsaken er at svært mange nå velger p-stav og spiral fremfor p-piller. Det betyr at helsestasjon for ungdom trenger andre fasiliteter enn tidligere.