Gå til sidens hovedinnhold

Adele har god grunn til å være fornøyd: – Denne prisen er vi stolte av

Vestfold Fotballkrets kåret nylig IL Runar til «Årets Fair Play-klubb» i Vestfold.

For abonnenter

– Vi er veldig glade for å ha fått denne prisen. Det er en fin pris å få, og den viser at vi gjør mye riktig i forhold til Fair play. Denne prisen er vi stolte av.

Det forteller en fornøyd Adele Engen, som er daglig leder av Runars fotballgruppe.

Hun påpeker samtidig at klubben skal jobbe videre med både Fair play og andre ting i tiden framover

– Nå jobber vi med å bli sertifisert som kvalitetsklubb. Jeg regner med at vi blir det på nyåret, sier Engen, som videre opplyser at fotballgruppa til Runar for tiden teller rett i underkant av 500 aktive medlemmer, fordelt på 48 lag.

Likeverdig tilbud

Det er for øvrig verdikomiteen til kretsen (NFF Vestfold) som har utropt IL Runar som vinner av prisen. På kretsens hjemmeside kan man lese at komiteen blant annet mener at fotballklubben på Haukerød har tatt sin viktige jobb som samfunnsaktør på ytterste alvor i det som har vært et vanskelig fotballår.

Klubbens verdiplan, hvor det blant annet står at IL Runar skal gi idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle, via et åpent og inkluderende tilbud basert på toleranse, respekt og likeverd, blir også trukket fram. Kretsen peker også på sportsplanen, hvor det blant annet står at ingen skal stenges ute pga. kulturell bakgrunn, tro, alder eller seksuell legning:

Organisasjonen skal preges av demokrati, åpenhet og frivillighet. Runar Fotball skal tilstrebe å ha et tilbud til alle som ønsker å spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte.

Ifølge NFF Vestfold har IL Runar et likeverdig tilbud til både jenter og gutter. Klubben stiller lag i nesten samtlige klasser, og i de årskullene som mangler spillere gis det mulighet til å være med i klassen over.

Klubben tar på alle måter jenterekruttering på alvor, og arrangerer egne jentedager som å få flest jenter på banen. Også i koronaåret 2020 ble denne dagen gjennomført, preget av yrende liv, glade fotballjenter og masse god aktivitet på Haukerød – innenfor gjeldende smittevern, skriver kretsen i sin vurdering av klubben.

Flagg, banner og plakater

Videre mener kretsen at Fair play er synlig på anlegget til Haukerød-klubben, med flagg, banner og plakater. Klubben bruker også riktige vester på sine klubbdommere, regnbuefarget kapteinsbind til sine kapteiner, egne kampverter på hjemmekampene (som i år har fått flere tilleggsoppgaver knyttet til smittevern), og Fair play og inkludering er et gjennomgående tema på foreldremøter. Kretsen opplyser videre at klubben også gjennomførte Fair play-skole for aktuelle lag i barne- og ungdomsfotballen i fjor.

Verdikomiteen til NFF Vestfold gir klubben honnør for god tilrettelegging for aktivitet i et annerledes fotballår, hvor smittevern har blitt tatt på alvor:

Kamper vi har sett i barne- og ungdomsfotballen har vært gjennomført etter gjeldende retningslinjer. Samtidig har Runar en oppdatert og informativ hjemmeside, der korona og smittevern er sentrale temaer.

IL Runar får også ros for å være aktive på sosiale medier, noe som har bidratt til god informasjonsflyt til sine følgere. Videre trekkes det fram at klubben også har arrangert flere teamsmøter med trenere, for å sette smittevern på dagsorden og dele nødvendig info:

Det oppleves at klubben har innført gode rutiner for tryggest mulig trening med smittevern i høysetet, lyder det i avslutningen til kretsens innlegg, som samtidig gratulerer klubbens fotballgruppe med den velfortjente prisen.

Kommentarer til denne saken