Advarer mot straffefri rusreform

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil ikke ha bøter eller fengsel for narkotika til eget bruk. Det advarer Foreldrenettverket 13+ og et flertall blant politikerne i Sandefjord mot.