Adventshelg med julehistorier for små og latinomusikk for store

En forsiktig krusning kan skimtes på overflaten av kulturkulpen. Se oversikten over arrangementer i faktaboksen.