Advokat Eriksen varsler omfattende økonomiske krav i Schei-saken

Ender Schei-saken i retten, vil advokat Birthe Eriksen på kommuneadvokatens vegne nedlegge påstand om at oppsigelsen er ugyldig, og at hun tilkjennes menerstatning og erstatning for økonomisk tap, oppreisningserstatning, samt sakens omkostninger.