De mente at Telemark-involverte var fast bestemte på at idrettskretsens senter skulle ligge i Grenlandsområdet.

En av de jeg kontaktet ,var daværende styreleder i Vestfold og Telemark idrettskrets, Bjørn Lauritzen. I en sak i SB var han og jeg intervjuet 20/10. Lauritzens kommentar var at Idrettens Hus i Sandefjord er best egnet for framtida.

To dager etterpå er han ferdig som styreleder.

Ikke mye demokratisk

Fra 23/10 sitter Veslemøy Wåle fra Notodden som konstituert leder. I tillegg til henne som leder, er det nå fire styremedlemmer fra Telemark og to fra Vestfold. 5 mot 2, pluss organisasjonssjefen fra Skien som deltar på alle styremøter, er neppe demokratisk i en så viktig prosess som kommende plassering av Idrettskretsens base. 3. mai kommer nettopp Veslemøy Wåle med en pressemelding i SB hvor hun forteller nyheten om at Idrettskretsen forsvinner fra Sandefjord.

Til tross for at det er kommunen som eier tomta til Idrettens Hus, har styret i Idrettskretsen vist relativt liten interesse for å trekke inn Sandefjord kommune i prosessen. Etter interpellasjonen og debatten i kommunestyret var det Bjørn Ole Gleditsch som for eksempel inviterte styret i idrettskretsen til Sandefjord. – Jeg har hele tiden følt at det ikke er fair konkurranse, oppsummerte ordføreren nylig i SB.

Burde være innertier

Idrettens Hus, som har en beliggenhet helt inntil Bugårdsparken. Som har Norges største videregående skole med mer enn 300 toppidretts- og idrettsfagelever som nærmeste nabo. Som vil ligge 400 meter fra den nye jernbanestasjonen i Sandefjord. 10 minutter med tog eller bil til og fra fylkets flyplass på Torp.

Framtidsmulighetene for dette kompetansesenteret bør være innertier både for idrettskretsen og de andre kultur- og fritidsaktørene i dagens Idrettens Hus, tenker jeg.

Sjenerøst tilbud

I mars var det en sak i kommunestyret som var unntatt offentlighet. Tema var tilbud til Vestfold og Telemark idrettskrets. Rådmannen la fram, slik alle som hadde ordet i debatten vurderte det, et meget sjenerøst økonomisk tilbud til Idrettskretsen for kjøp av Idrettens Hus. I tillegg oppgradering og leie av huset for en fordelaktig pris. Dette ville gi Idrettskretsen en god økonomisk situasjon for framtida.

Ble vi som har engasjert oss, overrasket over nei-et fra Wåle? Slettes ikke. Skinnprosesser er generelt udemokratiske.

Har fått munnkurv

Når jeg underveis i prosessen kontakter personer fra Idrettskretsen som fortsatt har arbeidsplass på Idrettens hus, er svaret nei. - Vi har fått munnkurv.

Jeg er medlem av to idrettslag. Når jeg spør IL Runar, som er største klubb i kretsen, og Sandar IL, blant de største de også, om de har hørt noe fra idrettskretsen om plassering av idrettskretsen i det nye fylket, er også svaret nei.

Sandefjord Idrettsråd har heller ikke hørt ett ord.

Hvor er dokumentasjonen?

Hvor er dokumentasjonen på hvorfor Kjølnes vant over Idrettens Hus?

Er det innkalt til ekstraordinært idrettskretsting rundt den aller viktigste saken til den nye idrettskretsen, tenker jeg. Nei.

Hvorfor ble ikke Wåle erklært inhabil da hun i intervju med Porsgrunn Blad gledet seg over det nye alternativet på Kjølnes, lurer jeg på. Hvor lenge kan et styre ha konstituert leder og fem medlemmer fra ett fylke og bare to fra det andre, spør jeg meg selv om. Nok en gang.

Det stinker

For Vestfoldidretten, og spesielt involverte i Idrettens Hus, bør man kreve åpenhet rundt styrets handlinger fra den dagen de begynner med denne saken, spesielt om hva som skjer fra 20. oktober 2020 fram til mai-vedtaket.

Akkurat nå stinker det av en sak som mange betegner som en skinnprosess.