I et nylig påbegynt leserbrev var min hensikt å etterlyse en plan fra kommunen for å inkludere flere seniorer i det digitale innenforskapet. Så kom bladet Senior i Sandefjord og fortalte meg at kommunen har tenkt på dette. Bladet forteller om kurs og individuell veiledning, og om fordelene ved å være digital seniorinnbygger.

Dermed håper jeg kommunen følger opp artikkelen i bladet med tiltak som virkelig stimulerer de ikke-digitale til å ønske seg et nybegynnerkurs. Slik at de får en aha-opplevelse og føler mestring av noen få enkle grep til egen øvelse på nettbrett, PC eller telefon.

Når noe helt nytt skal læres, er det avgjørende at eleven overvinner nervøsitet og engstelse for å trykke feil. Dette er noe pedagoger vet alt om, og det kan kanskje være klokt å engasjere noen pensjonerte lærere med kompetanse både i pedagogikk og data. Ellers nevner jeg kurset «Mer digital», som er utviklet av Telia AB og gjennomført i flere svenske og norske kommuner. Det er til og med prisbelønnet.

Organisasjonen Seniornett har som hovedmål å fremme de eldres bruk av digitale verktøy og tjenester. Den har ca. 200 lokalforeninger, den nærmeste er i Stokke. Jeg synes Sandefjord by, med stor seniorbefolkning, burde ha en egen forening. For øvrig gir et personlig medlemskap i Seniornett god, vennlig og lønnsom datahjelp i det daglige.

Til slutt skal Sandefjord kommune ha sterk honnør for bladet Senior i Sandefjord. Hvis innholdet blir fulgt opp i praksis, og den ferske utgaven ikke bare er et blaff, tyder det på at kommunen tar begrepet «Aldersvennlige Sandefjord» på alvor. Les det, bli klok og stimulert, og glad i kommunen.