Ida (Sp) vil la deg og turistene drikke lenger

Senterpartiet vil utvide skjenketidene med en halv time i juli, for å demme opp for konkurransen fra nabobyene.