I desember drikkers det dobbelt så mye som ellers i året. Juletradisjoner er også fuktige i mange hjem. Folkehelseinstituttet opplyser at ca. 90 000 barn lever i hjem hvor alkohol misbrukes. Det er mange barn som gruer seg til opplevelser i jula.

Barn ønsker trygghet og voksne som oppfører seg normalt. Mange voksne velger alkoholfritt når det er sammen med barn. For voksne som er påvirket av rus, endrer sin atferd, og det merker barn før den voksne selv merker det.

Derfor, velg alkoholfritt i samvær med barn. Vis barn at den hyggelige festen og markeringen, skjer uten alkohol. Barn fortjener det.

Kampanjen «Hvit Jul» som viser til «Hvit dager uten alkohol», markeres landet rundt i disse desemberdager.

På Hvaltorvet i Sandefjord er vi lørdag den 17. desember. Der kan du gi din støtte til denne kampanjen.