All idrettsaktivitet i Norge avlyses

All aktivitet i landets 11.000 idrettslag stoppes umiddelbart.