Alle elevene skal tas vare på i den nye skolehverdagen

For mange barn er skolen noe av det tryggeste i tilværelsen. Da blir det en utfordring med hjemmeskole.