Alle med på leken!

SV vil bruke de store pengene på de små barna. Nå er det på tide med en ny, stor velferdsreform:

Alle barn skal få gå på SFO.

I dag går 8 av 10 førsteklassinger på skolefritidsordningen (SFO). Eller vi kan snu på det: 2 av 10 barn, det vil si en 4–5 unger i en vanlig skoleklasse, står utenfor gjerdet og ser inn når de andre barna løper over fra klasserommene og inn på SFO når klokka ringer ut fra siste time. Resten av dagen med lek, læring og trygt fellesskap er lukket for dem.

Den store utdannings- og velferdsreformen under den rødgrønne regjeringen var barnehageløftet. Vi vet at det koster, men vi vet også at det er mulig. Derfor gjorde SVs landsmøte i helga et historisk vedtak om å tilby alle barn i hele landet gratis plass på SFO.

Dette er ikke ny politikk i SV.

I flere kommuner hvor SV sitter ved makta har dette arbeidet startet for lenge siden. Etter at Oslo startet utvidelsen av SFO – eller aktivitetsskolen som den heter i Oslo – gikk deltakelsen umiddelbart rett i været.

I de bydelene hvor barna fra 2018 fikk tilbud om gratis halvdagsplass så vi at deltakelsen på kort tid økte fra 70 % til 98 %. I Oslo, som er en delt by, har det ført til at alle barn kan delta i leken, uansett hva slags bakgrunn de kommer fra og hvilken del av byen de vokser opp i.

Det samme ser man også i Stavanger, der SV har fått gjennomslag for gratis SFO for alle elever i 1. klasse.

Det handler mye om penger. En tredel av dem som ikke bruker SFO i dag sier det er på grunn av pris.

SV mener at ingen barn skal holdes utenfor på grunn av familiens økonomi. Skolen er gratis, og nå er det på tide at SFO også blir en del av den inkluderende og utjevnende fellesskolen hvor alle barn er med!

Med SV ved makta vil alle barn få bli med på leken.

Det er på tide at SFO blir gratis for alle barn, over hele landet. Det er god utdanningspolitikk, det er god integreringspolitikk, og det løfter alle de små inn i livsviktige hverdagsfellesskap.

Det har vi råd til.