Side Norge ble samlet for 1150 år siden var odelsretten og allemannsretten bærebjelken i samfunnet. Disse lovene sikret den frie manns rettigheter, og uenigheter kunne løses på tinget.

Allemannsretten er rettighet over alt land og gir mennesket rett til å bevege seg fritt. Det skal sterke grunner til for å begrense retten. Fordi allemannsretten er diffus og gevinsten for grunneier til å begrense rettigheten er enorm, opplever vi i vår tid at grådigheten tar overhånd. Ett av vår tids tingsted - flertallet i kommunestyret har systematisk fratatt sandefjordinger retten til å bevege seg langs sjøen. Når ordfører konfronteres med at man har gjort et for dårlig håndverk i kommunen med å sikre allemannsretten, vil han ikke gjøre det som skal til; nemlig å sikre allemannsretten gjennom klare reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven.

I plan- og bygningsloven § 32–1 framgår at kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter. Det er på tide at Sandefjord begynner å ivareta egne innbyggere og ikke bare ofre allemannsretten på grådighetens alter.