Lokal imperialisme satt i system?

Av

Vel hjemme etter noen fantastiske seinsommerdager i feriebyen Sandefjord, har jeg gjort meg noen refleksjoner vedrørende allemannsretten og hvorledes den blir praktisert langs kysten i sin alminnelighet, og Sandefjord kommune i særdeleshet.

DEL

MeningerTanken ble aksentuert av et kort Dagsrevyinnslag forleden, da en flott dame på Tjøme gjorde seg til talsperson for et stort flertall av befolkningen, ved at hun etterlyste hvorfor allemannsretten forvaltes ulikt av ulike kommuner her i landet. I hennes tilfelle var 1 m bredde mot sjø/badeplass eneste alternativ for å komme til sjø i nærområdet. Alt annet var stengt av private gjerder og stengsler!

Selv kommer jeg fra en kommune på Vestlandet der strandloven og allemannsretten blir strengt, men generelt rettferdig, håndhevet. Det gir adgang for fri ferdsel langs kystlinjen der naturen, og ikke mennesker tillater det.

Under min vandring på Vesterøya møtte jeg ulike hindre som undret meg, enn si provoserte meg. Det kunne være gjerder (bare piggtråd manglet) som strakte seg utenfor flomålet, skilt av ulik karakter som definerte grensene for hva gjester kan tillate seg, stier som for allmennheten gjorde det vanskelig å forsere landskapet langs vannkanten osv.

Således kan ikke ferdsel uten videre foregå langs strandlinjen, men utføres langt innenfor og ofte uten utsikt mot sjø.

Jeg luftet problemstillingen med et par på en lokal campingplass. De kunne fortelle at enkelte bare tok seg til rette uten å egentlig å ha hjemmel for initiativet, mens andre «kjøper» seg fri ved å underlegge seg naboeiendommer for på den måten å hindre allmenn ferdsel i sin umiddelbare nærhet.

For meg gir det skremmende perspektiver i dag, men også for fremtiden at kapital skal bestemme vår rett til en felles arv, nedfelt i lovverket.

Dersom ikke kommunale myndigheter tar grep, vil stadig nye og attraktive områder bli stengt for allmenn ferdsel styrt av mennesker som kanskje ikke engang i utgangspunktet har tilknytning til stedet. Det er jo en kjensgjerning at mange «sommerhus» bare er bebodd i kortere perioder av året, men at besøkende stenges ute hele året!

Den kortsiktige løsningen for å komme dette uvesenet til livs, er at alle byggetillatelser og overdragelser av eiendom bare gis under forutsetning av at fri ferdsel i strandsonen blir akseptert.

Etter min mening burde en også vurdere å reversere tidligere tillatelser, slik at allemannsretten blir en reell rett for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags