Nå gjelder det ankesaken til åtte strømkunder som krever å få beholde sine gamle strømmålere, fordi de nye målerne avgir helseskadelig pulset stråling og pulsede støyspenninger.

I Borgarting lagmannsrett pågår nå en rettssak (5. – 9. september), hvor det skal tas stilling til om påstanden om helseskader er «åpenbart grunnløs». Så sant det finnes forskning som dokumenterer en slik sammenheng, kan ikke strømselskapet ELVIA avvise påstanden som «åpenbart grunnløs». Og slik forskning finnes! Les gjerne i Kildesamlingen 2020 til Folkets strålevern.

Denne rettsprosessen er en livline for alle som lider i et hav av stråling fra hemningsløs utbygging av trådløs kommunikasjon.

Medhold i ankesaken vil tvinge Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) til å argumentere for sin manglende regulering, og DSA kan heller ikke fortsette sin praksis med å avvise all forskning som viser skader. Ikke minst kan norsk offentlighet få innsyn i at DSA passivt tilpasser norske grenseverdier til retningslinjer satt av den private tyske stiftelsen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som nedfelt i strålevernforskriften.

Det er nå vitenskapelig dokumentert at all helserelatert forskningslitteratur som ligger til grunn for ICNIRP 2020 Guidelines, kommer fra et nettverk av kun 17 forskere, som for det meste er tilknyttet ICNIRP og/eller The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) inklusiv som forfattere av ICNIRP 2020 Guidelines, ref. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Stiftelsen ICNIRP produserer altså støtte for sine retningslinjer for strålevern ved bare å vise til det de selv har skrevet, og ved å avvise alt annet!


Dette står i sterk kontrast til det internasjonale oppropet fra 250 forskere innen EMF og helse som på det sterkeste oppfordrer WHO til å senke grenseverdien for stråling betydelig, ref. The International EMF Scientist Appeal.

I disse dager ble en britisk skole dømt til å tilrettelegge for en el-overfølsom elev. I flere rettssaker rundt i verden har retten stått på vår side – det viser at vi har et rettsvern og at det må benyttes, også i Norge.

Ankesaken har sterke kort på hånden. Noen har gått i bresjen for å reise denne saken for retten – mange av oss som har sterke interesser i saken har fulgt opp med økonomisk støtte til aksjonen «Vi tar AMS-saken til retten» – og de gjør dette for oss alle! Men aksjonen trenger fortsatt støtte – ingen må tro at dette er en sak for bare åtte strømkunder!

Dessverre har Borgarting lagmannsrett bestemt at denne gangen skal rettssaken ikke kunne følges ved strømming på nettet. Dette finner FELO sine medlemmer svært beklagelig – særlig da vi fikk høre at dette var fordi en av motpartens vitner ikke ønsket videooverføringen. Ikke kan vi være fysisk til stede på grunn av vår elfølsomhet da det er wifi i lokalet – ei heller får vi nå se og/eller høre vitneforklaringene. Nå frarøves vi denne retten til demokratisk deltaking. Saken vil ei heller være åpen og gjennomsiktig for største delen av befolkningen.

Vi mener saken så absolutt burde være av allmenn interesse. Dette handler om folkehelse. Foreløpig har dessverre norsk presse vært lite opptatt av å bivåne denne rettssaken – heller ikke å løfte fram alle de varsla negative helsevirkningene, som leger og forskere kloden rundt påstår er forårsaket av «stråletåka». Også strålingen fra AMS-målerne. Vil denne rettssaken kunne åpne for en offentlig debatt og forskning også her i Norge? Det gjenstår å se.