Anbefaler gang- og sykkelvei langs Haneholmveien

På deler av strekningen kan arbeidet med å lage gang- og sykkelvei starte allerede neste år.