Et av løftene fra politikerne i prosessen med å slå sammen Sandefjord, Andebu og Stokke til én kommune, var at folk skulle oppleve bedre tjenester der de bor. Tirsdag kastet tidligere Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad og Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch glans over et av de mest synlige eksemplene så langt. Begge holdt tale da Andebu bibliotek og servictorg ble offisielt åpnet.

Servicetorget skal være Sandefjord kommunes forlengede arm ut til et sentrum og et samfunn som har mistet sitt gamle rådhus. Samtidig sørger samlokaliseringen med biblioteket for at dette får utvidet sine tidligere åpningstider kraftig.

Kommuneledelse, ansatte og brukere var alle til stede for å feire begivenheten.

LES OGSÅ: Yter service på biblioteket

Informasjon

– Det er veldig bra med utvidede åpningstider, men vel så viktig er det at vi får et sted midt i Andebu hvor vi kan få all den informasjonen vi trenger om nye Sandefjord kommune, sier Unni Fjellin.

Både hun og Turid Weiby Gregersen beskriver seg selv som brukere av biblioteket, som også er en viktig møteplass i Andebu sentrum. Mens biblioteket tidligere var åpent bare fire dager i uken, er dette nå utvidet til seks dager. Til sammen er åpningtiden utvidet med 20 timer i uka.

– Det har nok vært vanskelig for mange akseptere at vi plutselig skal tilhøre en by. Forhåpentligvis vil eksempler som dette, hvor kvaliteten på tjenester i Andebu øker, gjøre det lettere for flere å akseptere kommunesammenslåingen, sier Fjellin og Gregersen.

– Viktig møteplass

I sin tale til de fremmøtte snakket Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditch om tidligere Sandfjord kommunes erfaringer med lange åpningstider ved biblioteket.

– Vi har fått et bibliotek med mye aktivitet, som er blitt en viktig møteplass for mange, sa Gleditsch.

Han håper at de utvidede åpningstidene kan bidra til at Andebu sentrum opplever noe av det samme. Samtidig påpekte han viktigheten av den nye servicetorg-funksjonen ved biblioteket.

– De ansatte ved servicetorget skal kunne svare på store og små spørsmål fra innbyggerne, sa Gleditsch.

LES OGSÅ: Dropper servicetorg i sentrum – foreløpig

– Ikke siste gang

Leder av hovedutvalg for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling i Sandefjord kommune, tidligere Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, var naturligvis stolt under markeringen.

– Dette er en dag jeg setter veldig stor pris på. Det er en dag hvor vi kan se et veldig synlig resultat av det vi har jobbet med så lenge, nemlig å gi et bedre tilbud til folk der de er. Vi skal bruke biblioteket og servicetorget for det det er verdt, og jeg håper dette ikke er siste gang vi har en slik positiv markering her i Andebu, sa Sommerstad, trolig som en påminnelse til ordføreren ved sin side.

Leder for nye Andebu bibliotek og servicetorg, Jørgen Hovde, benyttet anledningen til å skryte av «fleksible og endringsvillige» kolleger.

– De har sett mulighetene som denne omleggingen har gitt, sa Hovde, som lovet å jobbe for at biblioteket og servicetorget skal bli «trygge arenaer for kulturopplevelser og informasjon».