Jeg ønsker ikke å bo i en kommune med geografiske konfliktlinjer og der bygdelistene dominerer i kommunestyret. Da er det maktpåliggende at de som i dag bor i Stokke og Andebu, føler seg inkludert i det som nå foregår i innspurten av sammenslåingsprosessen av de tre kommunene.

Da skuffer lokaliseringsforslaget for administrative kontorarbeidsplasser. Det vil legge alle etater til Sandefjord, noen stabsfunksjoner til Stokke og ingenting til Andebu. Hvor helhetlig er egentlig det? Det kan se ut som om prosessen har vært strømlinjeformet så mye at den har gått klar av alle viktige motforestillinger før forslaget nå endelig ligger på bordet.

LES OGSÅ: Sandefjord får alle etatene, Stokke får stabsfunksjoner og Andebu får ingenting

Det vil si ikke helt: Høyres gruppeleder, Tor Steinar Mathiassen, innrømmet i gårsdagens Sandefjords Blad, at han for to- tre uker siden traff kommunalsjef Torunn Årset, som leder plan og miljø: «Jeg sa til henne at jeg håper ledelsen legger viktige funksjoner, for eksempel byggesak, der det bor flest folk». Sandefjords Blad ba om innsyn i prosjektarbeidet og fikk det ikke. Dermed gikk det brede lag av befolkningen, også de fleste andre politikere, glipp av muligheten til å ytre sine meninger overfor kommunens toppledelse på samme måte.

LES OGSÅ: Her krangler politikerne på mail til sent på natt - om lokaliseringen!

En bredere involvering hadde kanskje gjort prosessen tyngre, det hadde kanskje gjort at den tok lengre tid, men den hadde blitt bedre forankret, og resultatet hadde kanskje blitt noe hele befolkningen, også de som bor i Andebu, kunne ha stilt seg bak. Det er både ulempene og fordelene ved å bo i et demokrati.

Nå skal det bli spennende å se hva både administrative og den politiske ledelsen gjør for at flere skal føle seg inkludert i den nye kommunen. Det begynner å haste – og de siste dagers opphetede ordskifte er ikke et godt tegn.

All menneskelig innsikt tilsier at Andebu må få fordeler også.

Det er mulig det er et argument at funksjoner skal ligge der «de fleste bor,» men da må man samtidig innse at da har man også sagt at alt skal til gamle Sandefjord – og det er vel ikke det som er meningen?

For det er vel fortsatt slik at alle skal være med?

LES OGSÅ: – Det var vel ikke en kuttreform vi skulle ha i nye Sandefjord?!

ANDRE MENINGER:

Dette er mitt største håp for den nye kommunen