«Sandefjordinger må være rause overfor folk fra Andebu og Stokke Vi må godta at Andebu og Stokke skal få noen synlige bevis som de ikke ville klare å få gjennomført selv.» Det sier nåværende og framtidig sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch ifølge Sandefjords Blad og lokalradioen i Sandefjord.

Det er en viktig og svært hyggelig uttalelse, selv om den også kan virke litt nedsettende fra en politiker som faktisk skal bli ordfører for oss alle. Men velger vi i Andebu og Stokke å tolke den positivt, så er det en invitasjon til samarbeid og til å hjelpe hverandre med å bygge en ny og god kommune. Vi er helt avhengig av å hjelpe hverandre for å få til det. Sandefjord kommune har mye å lære oss i Andebu og Stokke. Sandefjord har god økonomi og bygger fine kommunale bygg. Det vil vi også ha, så det er bra å få en storebror som kan fortelle oss hvordan vi skal få til det.

Det vår kommende felles ordfører glemmer, er å si at folk fra Andebu og Stokke må være rause overfor sandefjordinger. For i den nye kommunen har vi ganske mye å lære nåværende Sandefjord. I det hektiske arbeidet med å bygge nye Sandefjord ser det ut til at ordfører, mange politikere og vår nye rådmann har oversett akkurat det. Fine bygg og liten gjeld er ikke de eneste suksessfaktorene for en god kommune.

Dagens Sandefjord kommune har for eksempel utfordringer når det gjelder barnefattigdom, frafall i videregående skole, andel av befolkningen som får støtte fra NAV eller mottar uføretrygd, store inntektsulikheter, lav levealder for kvinner, lav vaksinasjonsdekning og lav valgdeltakelse. (De fleste eksemplene er fra folkehelseprofilen 2016.)

I en kommune må det være et mål for politikerne og kommuneadministrasjonen at flest mulig av innbyggerne har en god og verdig hverdag. På mange områder som er viktige for vanlige folks hverdag har vi i Andebu og Stokke en god del å lære politikere og administrasjon i dagens Sandefjord kommune. Jeg håper at vår kommende felles ordfører også setter pris på at vi er rause når det gjelder å dele slike erfaringer.

Kultur er viktig for folks hverdag. Stokke kommune ble i 2010 kåret til Vestfolds kulturkommune. Sandefjord ble kåret til Norges kulturkommune i 1998. Det er lenge siden 1998.

Kanskje Stokke (og Andebu) kan lære Sandefjord noe om kulturpolitikk? Vi ønsker at barn skal ha en god hverdag. Men i dagens Sandefjord er andelen barn som lever i lavinntektsfamilier, høyere enn i Andebu og Stokke. Har det noe med kommunens politikk å gjøre? I dagens Sandefjord er det flere ungdommer som dropper ut av videregående skole enn det er i Andebu og Stokke. Har det noe med kommunens politikk å gjøre?

Vi kan slå hverandre i hodet med statistikk som viser både det ene og det andre om våre tre kommuner. Poenget mitt er at alle tre kommuner har sine styrker og svakheter. Og jeg forventer at min framtidige ordfører (som jeg faktisk ikke har kunnet være med å velge gjennom et demokratisk valg) og vår kommende rådmann (som trenger å vise at hun skjønner hva det betyr å lede administrasjonen i en «nybygd» kommune) ser styrker og svakheter i alle dagens tre kommuner, og bruker den kunnskapen til å bygge noe stort og godt for alle innbyggere – barn, unge, arbeidsledige, ressurssterke og -svake, eldre, frivillige og alle andre.

Og så har vi en felles utfordring i alle tre kommuner. Vi har lav valgdeltakelse (med unntak av Stokke i 2015 pga. spørsmålet om kommunetilhørighet). Lav valgdeltakelse er en indikator på maktesløshet. Det siste vi ønsker i vår nybygde kommune er maktesløshet og en opplevelse av at lokaldemokratiet ikke fungerer. Nå trenger vi en politisk ledelse med statsmannstakter og en administrasjon som skjønner hvilket lokalsamfunn de skal tjene. Hvis politikerne og administrasjonen skjønner det, så kan vi innbyggerne være rause – på tvers av parti- og gamle kommunegrenser.

Og til deg som bor i Andebu eller Stokke: La oss være rause overfor sandefjordingene. De trenger virkelig oss for å bygge en ny og god kommune for oss vel 60.000 som skal bo og leve her.