Siden offentlige midler var involvert i Jahre-boet,  bør Riksrevisjonen vurdere granskning

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jeg har fått svært mange og usedvanlig positive reaksjoner etter jeg for kort tid siden rykket inn en annonse blant annet i Sandefjords Blad (SB) og Finansavisen med overskriften «Anders Jahre – et justismord».

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med ansvar for økonomi/finans var jeg aktivt med i toppledelsen i det børsnoterte Kosmos/Anders Jahre  i ni år på 1980-tallet. Firma Anders Jahre administrerte Kosmos. Bakgrunnen for at jeg tar dette opp nå, er bokpubliseringen av en ung historiker med LO-tilknytning. Boken baserer seg på «oppgulp» av gamle kilder, først og fremst fra det uetterrettelige boet etter Anders Jahre.  

Nettstedet E24 hadde for noen dager siden en rundspørring som omfattet nesten 1.500 personer. Hele 67 prosent var enig i min fremstilling - at Anders Jahre ble offer for et justismord. Saken om Anders Jahre (1891–1982) ble aldri behandlet direkte av domstolene.  E24- analysen er ikke en sofistikert vurdering, men gir en solid pekepinn hva folk flest mener. Mitt hovedpoeng er at Anders Jahre ikke skulle vært skattlagt.  Det  var fatalt at myndighetene ikke skilte mellom privatpersonen Anders Jahre og selskapet Kosmos.

Allerede i 1940-årene beskrev Anders Jahre for myndighetene de faktiske forhold om den såkalte utenlandsformuen. Annonsen referert ovenfor er en artikkel i SB   som jeg skrev i november 2013. Min artikkel i SB avstedkom ingen reaksjoner da. I en eventuell granskning nå tror jeg at mange av aktørene, ikke minst advokatene, vil komme dårlig ut. De var Jahreboets, myndighetenes og finansdepartementets håndlangere  mot privatpersonen Anders Jahre, som var død. Advokatene tjente grovt på saken i  flere tiår – det aller meste etter hans død. I og med at offentlige midler er involvert,  bør Riksrevisjonen vurdere granskning. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags